Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Наименование на процедурата Идентификационен номер Дата на публикуване Досие
Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5, дизелово минерално гориво 10 ppm E5 и газ пропан-бутан марка Б/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.ИЗТЕКЪЛ 00069-2014-0003 вторник, 21 October, 2014 Досие
„Основен ремонт – реставрация и консервация на фасада на СОУ „Христо Ботев” гр. Нова Загора”ИЗТЕКЪЛ 00069-2015-0001 сряда, 28 January, 2015 Досие
„Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора ИЗТЕКЪЛ 00069-2015-0002 вторник, 10 February, 2015 Досие
„Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики свързани с изискванията по чл.169 ал.1 т. (1 - 5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефект ИЗТЕКЪЛ 00069-2015-0003 вторник, 17 March, 2015 Досие
„Избор на консултант за извършване на оценка за съответствие на проектна документация и упражняване на строителен надзор за обект „Извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Нова Загора” ИЗТЕКЪЛ 00069-2015-0004 сряда, 25 March, 2015 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора 00069-2015-0005 четвъртък, 30 April, 2015 Досие
Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора 00069-2015-0006 вторник, 16 June, 2015 Досие
Периодична доставка на газьол за отопление за общинските детски градини, Дома за стари хора, с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, община Нова Загора за отоплителен сезон 2015 г./2016 г. 00069-2015-0007 понеделник, 14 September, 2015 Досие
Доставка на горива /безоловен бензин А-95Н евро 5, дизелово минерално гориво 10ppm Е5 и газ пропан-бутан марка Б/ за зареждане на моторно-превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства 00069-2015-0008 петък, 2 October, 2015 Досие
«ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА» 00069-2015-0009 понеделник, 12 October, 2015 Досие

Страници