Вие сте тук

Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5, дизелово минерално гориво 10 ppm E5 и газ пропан-бутан марка Б/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.ИЗТЕКЪЛ

Прекратен поради изтичане  срока на договора

Дата на публикуване: 
вторник, 21 October, 2014
Идентификационен номер: 
00069-2014-0003
Дата на публикуване на досието: 
вторник, 21 October, 2014
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Договор за изпълнение на поръчката и доп. споразумения: 
Информация за плащане по договора на ОП: 

ДСП Ф-ра №57291767/30.11.2014-657,64лв. платено на 11.12.2014г. ДСХ ф-ра №57291766/30.11.2014-425,46лв.-платено на 04.12.2014г Ист.музей ф-ра №0057291768/30.11.2014-219,92лв. платено на 09.12.2014г. КСУДС ф-ра № 0057291769/30.11.2014-607,45лв.-платено на 04.12.2014г. ДСП Ф-РА 57297555/31.01.2015-722,86ЛВ. платена на 11.02.2015г. КСУДС ф-ра 57294683/31.12.2014-681,16лв. платена на 12.01.2015г. Община ф-ра 57294679/31.12.2014-3664,20 лв. платена на 12.01.2015г. Ист.музей ф-ра 57294682/31.12.2014-110,84лв. платено на 09.01.2015г. ДСХ ф-ра 57294680/31.12.2014-429,44лв. платено на 13.01.2015г. ОБЩИНА ф-ра №0057291765/30.11.2014 - 2927,50 лв. платено на 05.12.2014г. КСУДС ф-ра 57297556-31.01.2015-457,69лв. платено н а10.02.2015г. Община ф-ра 57297553/31.01.2015 -2181,58 лв. платено на 05.02.2015г. Община ф-ра 0057300496/28.02.2015г. -2227,30лв. платено на 09.03.2015г. ДСХ ф-ра 0057300497/28.02.2015г. - 363,74лв. платено на 06.03.2015г. КСУДС ф-ра 0057300499/28.02.2015г. -502,46 лв. платено на 11.03.2015 ДСП ф-ра 57300498/28.02.2015 - 429,88лв. платено на 10.03.2015г. ДСП ф-ра 57303355/31.03.2015г. -562,60лв. платено на 07.04.2015г. Ист.музей ф-ра 57303356/31.03.2015 - 67,50лв. платено на 07.04.2015г. ДСХ ф-ра 57303354/31.03.2015 - 507,34 лв. платено на 07.04.2015г. КСУДС ф-ра 57303357/31.03.2015-550,06 лв. платено на 07.04.2015г. Община ф-ра 57303353/31.03.2015 -3795,82лв. платено на 15.04.2015г. КСУДС ф-ра 00157306254/30.04.2015г.-526,26лв. платенож на 14.05.2015г. ДСХ ф-ра 0057306252/30.04.2015г.-459,31 лв. платено на 14.04.2015г. ДСП ф-ра 57306253/30.04.2015г.- 831,91 лв. платено на 08.05.2015г. Община ф-ра 57306251/30.04.2015г. - 3890,14лв. платено на 13.05.2015г. Ист.музей ф-ра 057309135/31.05.2015г.- 45,37лв. платено на 04.06.2015г. КСУДС Ф-РА 0057309136/31.05.2015 - 532,99лв. платено на 08.06.2015г. ДСХ ф-ра 0057309133/31.05.2015-727,67лв. платено на 04.06.2015г. ДСП ф-ра 57309134/31.05.2015г. - 605,70лв. платено на 05.06.2015г. Община ф-ра 57309132/31.05.2015-4809,06лв. плантено на 04.06.2015г. ДСХ ф-ра 0057312072/30.06.15 -504,74лв. платено на 03.07.2015 Община ф-ра 0057312071/30.06.2015 -4232,90лв. платено на 06.07.2015 КСУДС Ф-РА 0057312074/30.06.2015 Г- 761,77лв. платено на 22.07.2015г. ДСП ф-ра 57312073/30.06.2015г. -665,32лв. платено на 06.07.2015г.

ДСП ф-ра 57314976 /31.07.2015г.-669,17лв. платено на 06.08.201

Музей ф-ра 57314977/31.07.2015г. - 46,20лв. платено на 06.08.2015г.

ДСХ-ф-ра  57314975/31.07.2015 - 642,18 лв. платено на 05.08.2015г.

КСУДС ф-ра 57314978/31.07.2015 - 616,13 лв. платено на 07.08.2015г.

Община ф-ра 57314974/31.07.2015 -3533,81 лв. платено на 11.08.2015г.

музей - ф-ра 57317898/31.08.2015-68,10 платено на 04.09.2015

ДСП ф-ра 57317897/31.08.2015 - 634,19лв. платено на 15.09.2015г.

КСУДС ф-ра 57317899/31.08.2015 - 360,72лв. платено на  07.09.2015г.

ДСХ ф-ра 57317896/31.08.2015 -425,27лв. платено на 07.09.2015г.

община ф-ра 57317895/31.08.2015 - 3155,41лв. платено на 04.09.2015г.

ДСП Ф-РА 57320793/30.09.15Г. - 634,98 лв. платено на 05.10.2015г.

КСУДС Ф-РА 57320794/30.09.2015-353,86лв. платено на 07.10.2015г.

Община ф-ра 57320791/30.09.2015 - 4323,77 лв. платено на 06.10.2015 г.

ДСХ Ф-РА 57320792/30.09.2015 -462,32лв. платено на  09.10.2015г.

 

 

Добавено на: 
вторник, 21 October, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 30 October, 2014