Вие сте тук

„Основен ремонт – реставрация и консервация на фасада на СОУ „Христо Ботев” гр. Нова Загора”ИЗТЕКЪЛ

Дата на публикуване: 
сряда, 28 January, 2015
Идентификационен номер: 
00069-2015-0001
Дата на публикуване на досието: 
сряда, 28 January, 2015
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Решение за класиране на участниците: 
Основание за освобождаване или задържане на гаранциите по изпълнение на договора: 

Освободени гаранции за участие във връзка с прекратяване на процедурата на основание чл.39ал.1т.6 ЗОП-дата на освобождаване 31.03.2015г. КИМ 2002 ЕООД -3730 лв. ТЕМИКС ЕС ООД - 3730 лв. банкова гаранция КРАСИН ООД -3730 лв. банкова гаранция Строителство и саниране-инженеринг-консулт ЕООД- 3730 лв. ГРАДИВ ООД -3730 лв. банкова гаранция ЦИД АТЛАС ЕООД -3730 лв. банкова гаранция ВЕСЕЛА ООД -3730 лв. банкова гаранция ЕВРО ЕКО БИЛД ЕООД - 3730лв. "ИНФРАРОУДС"ЕООД/КРР НОВА ЗАГОРА -3730 лв. банкова гаранция ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД -3730 лв. банкова гаранция АРК БИЛДИНГ ООД - 3730 лв. ЕКО ГЛОБУЛ ООД - 3730 лв.

Добавено на: 
сряда, 28 January, 2015
Добавено на: 
понеделник, 23 February, 2015
Добавено на: 
вторник, 17 March, 2015