Вие сте тук

Досие

 • «ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА»
  Дата на публикуване:
  понеделник, 12 October, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 12 October, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: четвъртък, 3 December, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 30.11.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура, за взлагане на обществена поръчка «ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА»., Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до , сградата.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: вторник, 24 November, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 8 December, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 6 January, 2016
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  Освободена - ППоддържане Сливен ЕООД - 5000,00ЛВ. НА 07.01.2016г. сключен договор

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 4884/08.02.2016г. - 249994,44лв. платено на 18.02.2016г.