Вие сте тук

Досие

 • Доставка на горива /безоловен бензин А-95Н евро 5, дизелово минерално гориво 10ppm Е5 и газ пропан-бутан марка Б/ за зареждане на моторно-превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства
  Дата на публикуване:
  петък, 2 October, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: петък, 2 October, 2015
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: понеделник, 19 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  Община ф-ра 57323725/31.10.2015г. - 4905,28лв. платено на 06.11.2015г.

  ДСХ ф-ра 57323726/31.10.2015г. - 608,99лв. платено на 09.11.2015г.

  КСУДС ф-ра 57323728/31.10.2015г. - 578,70лв. платено на 10.11.2015г.

  ДСП ф-ра 57323727/31.10.2015г. 639,50лв. платено на 05.11.2015г.

  ДСХ Ф-РА 0057326685/30.11.2015Г. -469,28 лв. платено на 04.12.2015г.

  КСУДС ф-ра 0057326688/30.11.2015г. - 438,65 лв. платено на 03.12.2015г.

  музей ф-ра 0057326687/30.11.2015г. - 102,00 лв. платено на 03.12.2015г.

  ДСП ф-ра 0057326686/30.11.2015г. - 640,42лв. платено на 03.12.2015г.

  собствен ф-ра 0057326684/30.11.2015г. - 3682,10лв. платено на 04.12.2015г.

  ДСП ф-ра 57329627/31.12.2015 - 520,94лв. плаено на 08.01.2016г.

  КСУДС ф-ра 57329628/31.12.2015г. - 506,29лв. платено на 11.01.2016г.

  ДСХ ф-ра 57329626/31.12.2015г. - 804,62лв. платено на 08.01.2016г.

  Община ф-ра 57329625/31.12.2015г. - 2859,55лв. платено на 11.01.2016г.

  Община ф-ра 57332485/30.01.2016г. - 2162,26лв. платено на 09,02,0216г.

  ДСП ф-ра 57332487/31.01.20116г. - 481,51лв. платено на 05.02.2016г.

  КСУДС ф-ра 57332488/31.01.2016г. - 395,80лв. платено на 04.02.2016г.

  ДСХ ф-ра 57332486/31.01.2016г. - 425,75лв. платено на 05.02.2016г.

  ДСП ф-ра 57335422/29,02,2016г.- 642,56лв. платено на 07,03,2016г.

  ДСХ -ф-ра 57335421/29.02.2016г. - 386,36лв. платено на 08,03,2016г

  КСУДС ф-ра 57335423/29,03,2016г. - 456,79лв. платено на 1103,2016г.

  Община ф-ра 57335420/09,02,2016г. - 2396,66лв. платено на 10,03,2016г.

  ДСП ф-ра 57338357/31.03.2016г. - 504,42 лв. платено на 06.04.2016г.

  ДСХ ф-ра 57338356/31.03.2016г. - 421,03 лв. платено на 12.04.2016г.

  КСУДС ф-ра 57338358/31.04.2016 - 450,29 лв. платено на 07.04.2016г.

  Община ф-ра 57338355/31.03.2016 - 3584,72лв. платено на 04.04.2016г.

  Община ф-ра 57341169/30.04.2016 - 3700,57лв. платено на 10.05.2016г.

  ДСП Ф-РА 57341171/30.04.2016 - 506,57лв. платено на 09.05.2016г.

  ДСХ ф-ра 57341170/30.04.2016 -408,91 лв. платено на 10.05.2016г.

  КСУДС ф-ра 57341173/30.05.2016 - 452,82лв. платено на 09.05.2016г.

  Мзей ф-ра 57341172/30.04.2016 -34,80лв. платено на 05.05.2016г.