Вие сте тук

Досие

 • Периодична доставка на газьол за отопление за общинските детски градини, Дома за стари хора, с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, община Нова Загора за отоплителен сезон 2015 г./2016 г.
  Дата на публикуване:
  понеделник, 14 September, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 14 September, 2015
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 1 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  КСУДС ф-ра 1000024817/15.10.2015г. - 4839,77лв. платено на 27.10.2015г.

  ОМД Ф-РА 10000025101/28.10.2015г. - 23329,75лв.  платено на 02.11.2015г.

                       10000025578/03.11.2015 - 3671,18лв. платено на 09.11.2015г.

  КСУДС ф-ра 1000026250/14.12.2015г. -4448,28лв. платено на 18.12.2015г.

  ДСХ ф-ра 1000026450/22.12.2015г - 5376,85лв. платено на 12.01.2016г.

  КСУДС ф-ра 1000026891/15.01.2016г. - 12765,48лв. платено на 28.01.2016г.

  ОМД ф-ра 1000026743/07.01.2016г. - 50227,80лв. платено на 08.01.2016г.

  ДСХ ф-ра 1000027353/04.02.2016г. - 7514,94лв. платено на 15.02.2016

  КСУДС ф-ра 1000028399/30.03.2016г. - 4833,66лв. платено на 30,03,2016г.

  ОМД ф-ра 1000028049/11,03,2016г.-6249,13лв. платено на 23,03,2016г.

  ДСХ ДИ 1000028754/14.04.2016г.. -13,56лв. платено на  14.04.2016г.