Вие сте тук

Периодична доставка на газьол за отопление за общинските детски градини, Дома за стари хора, с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, община Нова Загора за отоплителен сезон 2015 г./2016 г.

Дата на публикуване: 
понеделник, 14 September, 2015
Идентификационен номер: 
00069-2015-0007
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 14 September, 2015
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Договор за изпълнение на поръчката и доп. споразумения: 
Информация за плащане по договора на ОП: 

КСУДС ф-ра 1000024817/15.10.2015г. - 4839,77лв. платено на 27.10.2015г.

ОМД Ф-РА 10000025101/28.10.2015г. - 23329,75лв.  платено на 02.11.2015г.

                     10000025578/03.11.2015 - 3671,18лв. платено на 09.11.2015г.

КСУДС ф-ра 1000026250/14.12.2015г. -4448,28лв. платено на 18.12.2015г.

ДСХ ф-ра 1000026450/22.12.2015г - 5376,85лв. платено на 12.01.2016г.

КСУДС ф-ра 1000026891/15.01.2016г. - 12765,48лв. платено на 28.01.2016г.

ОМД ф-ра 1000026743/07.01.2016г. - 50227,80лв. платено на 08.01.2016г.

ДСХ ф-ра 1000027353/04.02.2016г. - 7514,94лв. платено на 15.02.2016

КСУДС ф-ра 1000028399/30.03.2016г. - 4833,66лв. платено на 30,03,2016г.

ОМД ф-ра 1000028049/11,03,2016г.-6249,13лв. платено на 23,03,2016г.

ДСХ ДИ 1000028754/14.04.2016г.. -13,56лв. платено на  14.04.2016г.

Добавено на: 
понеделник, 14 September, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 1 October, 2015