Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
"Основен ремонт на Детска градина №5 "Бодра смяна“ гр. Нова Загора" 14.05.2020 08/14.05.2020 г. ID 9098717 14.05.2020 г. преглед
"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“ 11.05.2020 07/11.05.2020 г. ID 9098630 11.05.2020 г. преглед
„Извършване на СМР по проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова Загора“ 08.05.2020 06/08.05.2020 г. ID 9098580 08.05.2020 г. преглед
„Изграждане на детска площадка на Централна пешеходна зона, гр. Нова Загора" 05.05.2020 № 5/05.05.2020 ID 9098502 преглед
„Основен ремонт на градинка за отдих находяща се в района на ж.п. гара в гр. Нова Загора“ 29.04.2020 № 4/29.04.2020 г. ID 9098380 29.04.2020 г. преглед
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 27.03.2020 03/27.03.2020 г. ID 9097721 27.03.2020 г. преглед
„Изграждане на ограда на Дома за стари хора с. Баня, общ. Нова Загора“ 29.01.2020 № 2/29.01.2020 г. ID 9096073 29.01.2020 г. преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 16.01.2020 1/15.01.2020г. ID 9095872/16.01.2020г. преглед
„Изграждане на скейт площадка в Градски парк гр. Нова Загора” 08.10.2019 № 9/08.10.2019 г. ID 9093228 от 08.10.2019 г. преглед
"Основен ремонт и реновиране на сградата на културен дом в с. Стоил войвода, общ. Нова Загора” 02.09.2019 № 8/02.09.2019 г. ID 9092072 02.09.2019 г. преглед

Страници