Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 14.01.2019 1/14.01.2019г. ID 9084864/14.01.2019г. преглед
„Текущ ремонт на обекти общинска собственост” 25.10.2018 № 5/25.10.2018 г. ID 9082373 от 25.10.2018 г. преглед
„Основен ремонт на съществуваща сграда на Исторически музей гр. Нова Загора” 26.07.2018 №4/26.07.2018 г. ID 9078935 от 26.07.2018 г. преглед
„Основен ремонт на междублоково пространство в жк Загоре, гр. Нова Загора” 26.07.2018 № 3/26.07.2018 г. ID 9078931 от 26.07.2018 г. преглед
„Основен ремонт на шадраван в центъра на гр. Нова Загора” 25.05.2018 №2/25.05.2018 г. ID 9076451 от 25.05.2018 г. ID 9077110 от 12.06.2018 г. преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 22.01.2018 1/22.01.2018г. ID 9072376/22.01.2018г. преглед
„Основен ремонт на площад на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора“ 23.08.2017 № 7/23.08.2017 г. ID 9067599 от 23.08.2017 г. преглед
„Основен ремонт на площад на с. Коньово, общ. Нова Загора“ 01.08.2017 6/01.08.2017г. ID 9066838 от 01.08.2017г. преглед
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ 16.06.2017 № 5/16.05.2017 г. ID 9065363 от 16.06.2017 г. преглед
Доставка на нов автомобил за нуждите на Община Нова Загора 05.05.2017 № 4/05.05.2017г. ID 9064032/05.05.2017г. преглед

Страници