Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 27.03.2020 ID 9097721 27.03.2020 г. преглед
„Изграждане на ограда на Дома за стари хора с. Баня, общ. Нова Загора“ 29.01.2020 № 2/29.01.2020 г. ID 9096073 29.01.2020 г. преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 16.01.2020 1/15.01.2020г. ID 9095872/16.01.2020г. преглед
„Изграждане на скейт площадка в Градски парк гр. Нова Загора” 08.10.2019 № 9/08.10.2019 г. ID 9093228 от 08.10.2019 г. преглед
"Основен ремонт и реновиране на сградата на културен дом в с. Стоил войвода, общ. Нова Загора” 02.09.2019 № 8/02.09.2019 г. ID 9092072 02.09.2019 г. преглед
"Текущ ремонт и доставка на детски съоръжения на филиал на детска градина "Детски свят" находящ се на ул. "Стара планина" №19, гр. Нова Загора” 02.09.2019 № 7/02.09.2019 г. ID 9092071 от 02.09.2019 г. преглед
„Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“ 07.06.2019 №6/07.06.2019 г. ID 9088959 от 07.06.2019 г. преглед
„Изграждане на детски кът в Детска градина „Слънчице“ в УПИ ІІ, кв. 244 по ПУП на гр. Нова Загора“ 06.06.2019 № 5/06.06.2019 ID 9088926 от 06.06.2019 г. преглед
„Основен ремонт на площад с. Любенова махала“. 06.06.2019 №4/06.06.2019 г. ID 9088925 от 06.06.2019 г. преглед
„Текущ ремонт на ДГ „Детски свят“ и ДГ „Тракийче“, гр. Нова Загора“ 05.06.2019 № 3/05.06.2019 г. ID 9088893 от 05.06.2019 г. преглед

Страници