Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Основен ремонт на площад на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора“ 23.08.2017 № 7/23.08.2017 г. ID 9067599 от 23.08.2017 г. преглед
„Основен ремонт на площад на с. Коньово, общ. Нова Загора“ 01.08.2017 6/01.08.2017г. ID 9066838 от 01.08.2017г. преглед
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ 16.06.2017 № 5/16.05.2017 г. ID 9065363 от 16.06.2017 г. преглед
Доставка на нов автомобил за нуждите на Община Нова Загора 05.05.2017 № 4/05.05.2017г. ID 9064032/05.05.2017г. преглед
„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Нова Загора – по ул. ''Професор Минко Балкански'' от ул. ”Христо Ботев” до ул. „Димитър Благоев“ 13.04.2017 № 3/13.04.2017 г. ID 9063370 от 13.04.2017 г. преглед
„Организиране и провеждане на специализирани обучителни мероприятия на служителите на общинска администрация – Нова Загора" 23.03.2017 2/23.03.2017 г. ID 9062623 23.03.2017 преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 20.01.2017 1/20.01.2017г. ID 9060802/20.01.2017г. преглед
„Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит“ 17.11.2016 № 4/17.11.2016 г. ID 9058739 от 17.11.2016 г. преглед
„Основен ремонт на съществуващото улично осветление на ул. „Васил Левски, гр. Нова Загора” 16.08.2016 № 3/16.08.2016 г. ID № 9055411 от 16.08.2016 г. преглед
Изготвяне на проект за основен ремонт на училищната база на ПГСС гр. Нова Загора и проекти за основен ремонт и реновиране на сградите на културни домове и читалища на територията на Община Нова Загора. 01.08.2016 № 2/01.08.2016 г. ID 9054859 от 01.08.2016 г. преглед

Страници