Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Изграждане на скейт площадка в Градски парк гр. Нова Загора” 08.10.2019 № 9/08.10.2019 г. ID 9093228 от 08.10.2019 г. преглед
"Основен ремонт и реновиране на сградата на културен дом в с. Стоил войвода, общ. Нова Загора” 02.09.2019 № 8/02.09.2019 г. ID 9092072 02.09.2019 г. преглед
"Текущ ремонт и доставка на детски съоръжения на филиал на детска градина "Детски свят" находящ се на ул. "Стара планина" №19, гр. Нова Загора” 02.09.2019 № 7/02.09.2019 г. ID 9092071 от 02.09.2019 г. преглед
„Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“ 07.06.2019 №6/07.06.2019 г. ID 9088959 от 07.06.2019 г. преглед
„Изграждане на детски кът в Детска градина „Слънчице“ в УПИ ІІ, кв. 244 по ПУП на гр. Нова Загора“ 06.06.2019 № 5/06.06.2019 ID 9088926 от 06.06.2019 г. преглед
„Основен ремонт на площад с. Любенова махала“. 06.06.2019 №4/06.06.2019 г. ID 9088925 от 06.06.2019 г. преглед
„Текущ ремонт на ДГ „Детски свят“ и ДГ „Тракийче“, гр. Нова Загора“ 05.06.2019 № 3/05.06.2019 г. ID 9088893 от 05.06.2019 г. преглед
„Изграждане на мини спортно игрище за футбол в двора на ОУ „П.Р. Славейков” с. Кортен“. 30.05.2019 № 2/30.05.2019 г. ID 9088691 от 30. 05.10.2019 г. преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 14.01.2019 1/14.01.2019г. ID 9084864/14.01.2019г. преглед
„Текущ ремонт на обекти общинска собственост” 25.10.2018 № 5/25.10.2018 г. ID 9082373 от 25.10.2018 г. преглед

Страници