Вие сте тук

Публични покани

Наименование на поръчката Дата на публикуване Идентификационен номер Досие
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Нова Загора по ул. "Атанас Димитров" от О.Т. 266 до О.Т. 252" четвъртък, 16 July, 2015 9043914 Досие
„ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА-СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ) В ГР. НОВА ЗАГОРА” вторник, 23 June, 2015 9043107 от 23.06.2015 г. Досие
Благоустрояване с. Еленово общ. Нова ЗагораИЗТЕКЪЛ сряда, 13 May, 2015 9041702 от 13.05.2015 г. Досие
Оснвен ремонт - реставрация и консервация на фасада на СОУ "Христо Ботев" гр. Нова Загора сряда, 13 May, 2015 9041701 от 13.05.2015 г. Досие
„Предоставяне на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на Община Нова Загора” - ПРЕКРАТЕНА петък, 8 May, 2015 9041531 от 08.05.2015 г. Досие
„Благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 51809.501.5244, находящ се в гр.Нова Загора” понеделник, 6 April, 2015 9040541 от 06.04.2015 г. Досие
Административно обслужване на община Нова Загора по национални, оперативни и регионални програми- ИЗТЕКЪЛ понеделник, 26 January, 2015 9038360 от 26.01.2015 г. Досие
Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на Община Нова Загора понеделник, 22 December, 2014 9037683 от 22.12.2014 г. Досие
„Провеждане на обучения за Община Нова Загора във връзка с изпълнение на проект „Надграждане”, финансиран по ОПАК 2007-2013 г." понеделник, 1 December, 2014 9036849/01.12.2014 г. Досие
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора" четвъртък, 16 October, 2014 9034788/16.10.2014 г. Досие

Страници