Вие сте тук

„ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА-СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ) В ГР. НОВА ЗАГОРА”

Дата на публикуване: 
вторник, 23 June, 2015
Идентификационен номер: 
9043107 от 23.06.2015 г.
Дата на публикуване на досието: 
вторник, 23 June, 2015
Приложения и документация за участие: 
Разяснения по документацията за участие: 
Съобщение за отваряне на офертите: 
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 03.07.2015 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

ф-ра 362/09.09.2015г. -7940,75лв. платено на 10.09.2015г.

ф-ра 369/11.11.2015 - 71452,93лв. платено на 16.11.2015г.

ф-ра 370/26.11.2015 - 3910,32лв. платено на 26.11.2015г.

ф-ра 370/26.11.2015 -8225,11лв. платено на 22.12.2015г.

Добавено на: 
вторник, 23 June, 2015
Добавено на: 
вторник, 23 June, 2015
Добавено на: 
петък, 26 June, 2015
Добавено на: 
сряда, 5 August, 2015
Добавено на: 
петък, 28 August, 2015