Вие сте тук

Досие

 • Административно обслужване на община Нова Загора по национални, оперативни и регионални програми- ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 26 January, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 26 January, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 26 January, 2015
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: петък, 30 January, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 11 February, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 4 March, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф -ра 136/09.03.2015 -2000,00лв. платено на 10.03.2015г.

  ф-ра 137/01.04.2015 -1332,00лв платено на 01.04.2015г.

  ф-ра №139/28.04.2015 -1218,00лв.платено на 28.04.2015г.

  ф-ра №141/01.06.2015-378,00лв. платено на 01.06.2015г

   ф-ра №145/01.07.2015г -554,00лв. платено на 02.07.2015г.

  ф-ра № 147/31.07.2015г. 642,00лв. платено на 31.07.2015г.

  ф-ра №150/31.08.2015г. - 702,00лв. платено на 31.08.2015г.

  ф-ра 152/29.09.2015г. -750,00лв. платено на 29.09.2015г.

  ф-ра 154/26.10.2015 - 766,00лв. платено на 27.10.2015г.

  ф-ра 156/24.11.2015г. 622,00лв. платено на 24.11.2015г.

  ф-ра 157/14.12.2015г. - 504,00лв. платено на 15.12.2015г.

  ф-ра 162/25.02.2016г. - 1284,00лв. платено на 25.02.2016г.