Вие сте тук

„Провеждане на обучения за Община Нова Загора във връзка с изпълнение на проект „Надграждане”, финансиран по ОПАК 2007-2013 г."

Дата на публикуване: 
понеделник, 1 December, 2014
Идентификационен номер: 
9036849/01.12.2014 г.
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 1 December, 2014
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Разяснения по документацията за участие: 
Съобщение за отваряне на офертите: 
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 12.12.2014 г., в 08:30 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

ф-ра №17/15.01.2015 - 14760,00лв. платено на 16.01.2015г.
ф-ра №19/17.03.2015 - 34440,00лв. платено на 18.03.2015г.

Добавено на: 
понеделник, 1 December, 2014
Добавено на: 
понеделник, 1 December, 2014
Добавено на: 
понеделник, 1 December, 2014
Добавено на: 
понеделник, 15 December, 2014
Добавено на: 
петък, 19 December, 2014