Вие сте тук

Досие

 • „Благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 51809.501.5244, находящ се в гр.Нова Загора”
  Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 6 April, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 6 April, 2015
  Добавено на: понеделник, 6 April, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 20.04.2015 г., в 08:30 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 11 May, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: петък, 12 June, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 1415/01.09.2015г- 314685,92лв. платено на 28.09.2015г.