Вие сте тук

Досие

 • „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора"
  Дата на публикуване на досието:
  четвъртък, 16 October, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: четвъртък, 16 October, 2014
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: четвъртък, 16 October, 2014
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 28.10.2014 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се, на адрес гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Добавено на: четвъртък, 16 October, 2014
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 29 October, 2014
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 30 October, 2014