Вие сте тук

Оснвен ремонт - реставрация и консервация на фасада на СОУ "Христо Ботев" гр. Нова Загора

Дата на публикуване: 
сряда, 13 May, 2015
Идентификационен номер: 
9041701 от 13.05.2015 г.
Дата на публикуване на досието: 
сряда, 13 May, 2015
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Разяснения по документацията за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

ф-ра 215/03.09.2015 - 238000,00лв. платено на 12.09.2015г.

ф-ра 215/03.09.2015 - 37318,00лв. платено на 07.10.2015г.

ф-ра 215/03.09.2015 - 34583,61лв. платено на 05.11.2015г.

Добавено на: 
сряда, 13 May, 2015
Добавено на: 
сряда, 13 May, 2015
Добавено на: 
петък, 15 May, 2015
Добавено на: 
вторник, 30 June, 2015
Добавено на: 
сряда, 8 July, 2015