Вие сте тук

Досие

 • „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА-СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ) В ГР. НОВА ЗАГОРА”
  Дата на публикуване на досието:
  вторник, 23 June, 2015
  Добавено на: вторник, 23 June, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: вторник, 23 June, 2015
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: петък, 26 June, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 03.07.2015 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 5 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: петък, 28 August, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 362/09.09.2015г. -7940,75лв. платено на 10.09.2015г.

  ф-ра 369/11.11.2015 - 71452,93лв. платено на 16.11.2015г.

  ф-ра 370/26.11.2015 - 3910,32лв. платено на 26.11.2015г.

  ф-ра 370/26.11.2015 -8225,11лв. платено на 22.12.2015г.