Вие сте тук

Досие

 • „Предоставяне на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на Община Нова Загора” - ПРЕКРАТЕНА
  Дата на публикуване на досието:
  петък, 8 May, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: петък, 8 May, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: петък, 8 May, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 20.05.2015 г., в 09:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Добавено на: петък, 8 May, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 25 May, 2015