Вие сте тук

Досие

 • „Провеждане на обучения за Община Нова Загора във връзка с изпълнение на проект „Надграждане”, финансиран по ОПАК 2007-2013 г."
  Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 1 December, 2014
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 1 December, 2014
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 1 December, 2014
  Разяснения по документацията за участие:
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 12.12.2014 г., в 08:30 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Добавено на: понеделник, 1 December, 2014
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 15 December, 2014
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: петък, 19 December, 2014
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра №17/15.01.2015 - 14760,00лв. платено на 16.01.2015г.
  ф-ра №19/17.03.2015 - 34440,00лв. платено на 18.03.2015г.