Вие сте тук

„Благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 51809.501.5244, находящ се в гр.Нова Загора”

Дата на публикуване: 
понеделник, 6 April, 2015
Идентификационен номер: 
9040541 от 06.04.2015 г.
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 6 April, 2015
Публична покана: 
Съобщение за отваряне на офертите: 
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 20.04.2015 г., в 08:30 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

ф-ра 1415/01.09.2015г- 314685,92лв. платено на 28.09.2015г.

Добавено на: 
понеделник, 6 April, 2015
Добавено на: 
понеделник, 6 April, 2015
Добавено на: 
понеделник, 11 May, 2015
Добавено на: 
петък, 12 June, 2015