Вие сте тук

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора"

Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 October, 2014
Идентификационен номер: 
9034788/16.10.2014 г.
Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 16 October, 2014
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Съобщение за отваряне на офертите: 
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 28.10.2014 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се, на адрес гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Добавено на: 
четвъртък, 16 October, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 16 October, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 16 October, 2014
Добавено на: 
сряда, 29 October, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 30 October, 2014