Вие сте тук

Досие

 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Нова Загора по ул. "Атанас Димитров" от О.Т. 266 до О.Т. 252"
  Дата на публикуване на досието:
  четвъртък, 16 July, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: четвъртък, 16 July, 2015
  Добавено на: четвъртък, 16 July, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 28.07.2015 г., в 9:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 3 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 12 August, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 1141/26.08.2015- 110 074,81лв. платено на 28.080.2015г.