Вие сте тук

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на Община Нова Загора

Дата на публикуване: 
понеделник, 22 December, 2014
Идентификационен номер: 
9037683 от 22.12.2014 г.
Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 22 December, 2014
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

КСУДС пол. №0820200150003/15.01.2015-290,70лв. платено на 19.01.2015 ОМД пол. №082020015004/15.01.205-1560,00 лв. платено на 20.01.2015 ДСХ пол.№082000150002/15.01.2015-781,94лв. платена на 21.01.2015 Община пол.0820200150001/15.01.2015-9063,72 лв. платено на 20.01.2015, пол. №15515000345297/24.01.2015 - 161,67лв. платено на 24.01.2015 г. Община ПОЛ.0114200150005/06.02.2015 -36,90 лв. платено на 10.02.2015г.;полица 15515000481189/06.02.2015- 169,94 лв. платено на 06.02.2015 г. Община полица03202001500030/06.03.2015-664,03 платено на 13.03.2015;mf.r[d15515000893430/26.03.2015 - 109.45лв. платено на 26.03.2015 г. КСУДС полица 15515000831576/19.03.2015 -161,637 лв. платено на 24.03.2015 г. КСУДС полица 0820200150003/19.01.2015 - 290,70лв. платено на 16.04.2015г. Община НЗ полица01142001500008/06.04.2015 - 38,76 лв. платено на 08.04.2015;полица № 0820200150001/15.01.2015-9062,70лв. платено на 15.04.2015г.; полица №15515001166849/66719/24.04.2015 - 918,26лв. платено на 27.04.2015г. ОМД полица 082020115004/2015 - 1560,60лв. платено на 16.04.2015г. Община полица 1142001500013/07.05.2015-4,88лв. платено на 11.05.2015г. Община полища 15/515001470432/01.06.2015-829,12лв. платено на 02.06.2015г. ;полица 0320200150005001/006.2015-183,60лв. плаено на 18.06.2015г. Община полица01142001500018/08.07.15 - 38,01лв. платено на 09.07.2015 полица 0820200150001/15.01.2015 - 9063,72лв.платено на13.07.2015г. ДСХ полица 0820200015002/15.01.2015 -530,40 лв. платено на 13.07.2015г. ОМД полица 082020015004/15.01.2015- 1560,60лв. платено на 08.07.2015г.

Община ЗП 01142001500019/08.08.15- 35,82лв. платено на 10.08.2015г.

ДСХ ЗП03202001500063/2015- 753,27лв. платено на 13.08.2015

Община ЗП0114200150/2015 -28,07лв. платено на 10.09.2015г.

ОМД - ПОЛ.082020015004-1560,60 лв.  платено на 22.10.2015г.

Община пол.0820200450001 -9063,72лв. платено на 15.10.2015;ЗП 515002676818-131,28 лв. платено на 30.10.2015; ЗП01142001500024 - 30,11лв. платено на 30.10.2015г.

Община ЗП142001500026 - 32,13лв. платено на 09.11.2015г.

Община ЗП 01142001500028/04.12.2015 - 30,11 лв. плтено на 08.12.2015г.

                     bg15/515003013458 - 255.21 лв. платено 11.12.2015г.

Добавено на: 
понеделник, 22 December, 2014
Добавено на: 
понеделник, 22 December, 2014
Добавено на: 
вторник, 13 January, 2015
Добавено на: 
петък, 16 January, 2015