Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“ 12.06.2020 Обява №14/12.06.2020 г. ID 9099581 12.06.2020 г. преглед
"Основен ремонт на площад, с. Сокол" 12.06.2020 Обява №13/12.06.2020 г. ID 9099577 12.06.2020 г. преглед
"Основен ремонт на площад, с. Караново" 11.06.2020 Обява №12/11.06.2020 г. ID 9099545 11.06.2020 г. преглед
„Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ 11.06.2020 Обява №11/11.06.2020 г. ID 9099540 11.06.2020 г. преглед
„Основен ремонт на Детска градина с. Стоил войвода“ 11.06.2020 Обява №10/11.06.2020 г. ID 9099536 11.06.2020 г. преглед
„Основен ремонт на Детска градина с. Млекарево“ 11.06.2020 Обява №9/11.06.2020 г. ID 9099532 11.06.2020 г. преглед
"Основен ремонт на Детска градина №5 "Бодра смяна“ гр. Нова Загора" 14.05.2020 08/14.05.2020 г. ID 9098717 14.05.2020 г. преглед
"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“ 11.05.2020 07/11.05.2020 г. ID 9098630 11.05.2020 г. преглед
„Извършване на СМР по проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова Загора“ 08.05.2020 06/08.05.2020 г. ID 9098580 08.05.2020 г. преглед
„Изграждане на детска площадка на Централна пешеходна зона, гр. Нова Загора" 05.05.2020 № 5/05.05.2020 ID 9098502 преглед

Страници