Вие сте тук

"Основен ремонт на площад, с. Караново"

Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Основен ремонт на площад с. Караново“е удължен до 17:00 часа на 29.06.2020г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 30.06.2020 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия, на първи етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol 14092020_cor.pdf3.78 MB14.09.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Гаранция Караново.pdf395 KB21.10.2020
Договор-Караново.pdf13.45 MB21.10.2020
Ценово предложение Караново.pdf1.16 MB21.10.2020
Дата на публикуване: 
понеделник, 14 September, 2020