Вие сте тук

„Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“

Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Техническа спецификация ДГ Кортен.doc55.5 KB11.06.2020
docx_Obrazec_Obqava(1).doc141 KB11.06.2020
ДГ с.Кортен - КС.xls43.5 KB11.06.2020
Образци.zip206.13 KB11.06.2020
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ е удължен до 17:00 часа на 29.06.2020г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 30.06.2020 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия, на първи етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол-Кортен.pdf4.6 MB21.07.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Техническа спецификация ДГ Кортен.doc55.5 KB29.07.2020
Гаранция за изпълнение.pdf314.31 KB29.07.2020
Договор.pdf13.44 MB29.07.2020
Техническо предложение.pdf14.17 MB29.07.2020
Ценово предложение.pdf456.3 KB29.07.2020
Дата на публикуване: 
четвъртък, 25 June, 2020