Вие сте тук

"Основен ремонт на площад, с. Сокол"

Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Основен ремонт на площад с. Сокол“ е удължен до 17:00 часа на 29.06.2020г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 30.06.2020 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия, на първи етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol 14092020_cor.pdf3.63 MB14.09.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Гаранция Сокол.pdf400.34 KB21.10.2020
Договор-Сокол.pdf13.4 MB21.10.2020
Техническо предложение Сокол.pdf15.66 MB21.10.2020
Ценово предложение Сокол.pdf1.2 MB21.10.2020
Дата на публикуване: 
понеделник, 14 September, 2020