Вие сте тук

"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 11 May, 2020
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
docx_Obrazec_Obqava(1).doc.pdf8.34 MB11.05.2020
Образци.zip122.96 KB11.05.2020
Технически спецификации.zip175.1 MB11.05.2020
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol.docx_cor.pdf10.79 MB05.06.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
ВАЖНО!: 
СЪОБЩЕНИЕ
 ДО
„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД
ГР. СОФИЯ„
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 13А, ЕТ. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието Ви в процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“, Ви уведомявам следното:

На посоченият от Вас адрес в офертата по куриер „СПИДИ“ Ви е изпратено съобщение с приложен протокол от работата на комисията, с отразено в него класиране на участниците в процедурата, който е публикуван и на профила на купувача . Пратката не е получена от Вас, и няма връзка с Вас на посочените в офертата телефони.

С оглед на това, че не сте си получили съобщението на заявеният от Вас адрес за кореспонденция и на основание чл. 43, ал. 4 във връзка с §  131, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с §12 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, Ви съобщавам, че протокол от работата на комисията, с отразено в него класиране на участниците в процедурата е публикуван на профила на купувача, и може да се запознаете с него.

 

От датата на публикуване на настоящото съобщение на профила на купувача, на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП  то се смята за връчено.

 

С уважение,

НИНА ГЕНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

18.06.2020 г.

 

 

Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 June, 2020