Вие сте тук

"Основен ремонт на Детска градина №5 "Бодра смяна“ гр. Нова Загора"

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 14 May, 2020
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Техническа спецификация.doc55 KB14.05.2020
docx_Obrazec_Obqava(1).doc.pdf6.08 MB14.05.2020
Количествена сметка.xls36 KB14.05.2020
Образци.zip205.27 KB14.05.2020
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Извършване на СМР по проект "Основен ремонт  на Детска градина №5  "Бодра смяна“ гр. Нова Загора" е удължен до 17:00 часа на 01.06.2020г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 02.06.2020 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия, на първи етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Дата на публикуване: 
сряда, 27 May, 2020
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол.pdf5.47 MB07.07.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Дата на публикуване: 
сряда, 27 May, 2020