Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Нова Загора“ 16.06.2017 № 5/16.05.2017 г. ID 9065363 от 16.06.2017 г. преглед
Доставка на нов автомобил за нуждите на Община Нова Загора 05.05.2017 № 4/05.05.2017г. ID 9064032/05.05.2017г. преглед
„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Нова Загора – по ул. ''Професор Минко Балкански'' от ул. ”Христо Ботев” до ул. „Димитър Благоев“ 13.04.2017 № 3/13.04.2017 г. ID 9063370 от 13.04.2017 г. преглед
„Организиране и провеждане на специализирани обучителни мероприятия на служителите на общинска администрация – Нова Загора" 23.03.2017 2/23.03.2017 г. ID 9062623 23.03.2017 преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 20.01.2017 1/20.01.2017г. ID 9060802/20.01.2017г. преглед
„Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит“ 17.11.2016 № 4/17.11.2016 г. ID 9058739 от 17.11.2016 г. преглед
„Основен ремонт на съществуващото улично осветление на ул. „Васил Левски, гр. Нова Загора” 16.08.2016 № 3/16.08.2016 г. ID № 9055411 от 16.08.2016 г. преглед
Изготвяне на проект за основен ремонт на училищната база на ПГСС гр. Нова Загора и проекти за основен ремонт и реновиране на сградите на културни домове и читалища на територията на Община Нова Загора. 01.08.2016 № 2/01.08.2016 г. ID 9054859 от 01.08.2016 г. преглед
Изготвяне на проекти за реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Нова Загора 22.07.2016 1/22.07.2016 г. ID 9054608 22.07.2016 г. преглед

Страници