Вие сте тук

„Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“

Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“ е удължен до 17:00 часа на 26.06.2020г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 29.06.2020 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия, на първи етаж в сградата на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Protokol.docx_cor.pdf1.57 MB29.06.2020
Дата на публикуване: 
понеделник, 29 June, 2020