Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Основен ремонт на градинка за отдих находяща се в района на ж.п. гара в гр. Нова Загора“ 29.04.2020 № 4/29.04.2020 г. ID 9098380 29.04.2020 г. преглед
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 27.03.2020 03/27.03.2020 г. ID 9097721 27.03.2020 г. преглед
„Изграждане на ограда на Дома за стари хора с. Баня, общ. Нова Загора“ 29.01.2020 № 2/29.01.2020 г. ID 9096073 29.01.2020 г. преглед
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора 16.01.2020 1/15.01.2020г. ID 9095872/16.01.2020г. преглед
„Изграждане на скейт площадка в Градски парк гр. Нова Загора” 08.10.2019 № 9/08.10.2019 г. ID 9093228 от 08.10.2019 г. преглед
"Основен ремонт и реновиране на сградата на културен дом в с. Стоил войвода, общ. Нова Загора” 02.09.2019 № 8/02.09.2019 г. ID 9092072 02.09.2019 г. преглед
"Текущ ремонт и доставка на детски съоръжения на филиал на детска градина "Детски свят" находящ се на ул. "Стара планина" №19, гр. Нова Загора” 02.09.2019 № 7/02.09.2019 г. ID 9092071 от 02.09.2019 г. преглед
„Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“ 07.06.2019 №6/07.06.2019 г. ID 9088959 от 07.06.2019 г. преглед
„Изграждане на детски кът в Детска градина „Слънчице“ в УПИ ІІ, кв. 244 по ПУП на гр. Нова Загора“ 06.06.2019 № 5/06.06.2019 ID 9088926 от 06.06.2019 г. преглед
„Основен ремонт на площад с. Любенова махала“. 06.06.2019 №4/06.06.2019 г. ID 9088925 от 06.06.2019 г. преглед

Страници