Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата домашен социален патронаж, гр. Нова Загора Открита процедура 30.05.2019 00069-2019-0004 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 30.04.2019 00069-2019-0003 Досие
Текущ ремонт на обекти общинска собственост Публично състезание 19.04.2019 00069-2019-0002 Досие
“Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на общинските детски заведения, Дом за стари хора с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, общ. Нова Загора”. Пряко договаряне 17.01.2019 00069-2019-0001 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 18.12.2018 00069-2018-0005 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора, по обособена позиция "Плодови и зеленчукови консерви" Договаряне без предварително обявление 10.10.2018 00069-2018-0004 Досие
„Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора” Публично състезание 20.07.2018 00069-2018-0003 Досие
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора Открита процедура 09.07.2018 00069-2018-0002 Досие
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 10 обособени позиции“ Публично състезание 14.03.2018 00069-2018-0001 Досие
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ Открита процедура 07.12.2017 00069-2017-0014 Досие

Страници