Вие сте тук

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 10 обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
сряда, 14 March, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Указания за участие.doc2.19 MB14.03.2018
Решение, обявление, документация.pdf10.6 MB14.03.2018
Технически спецификации.rar22.19 MB14.03.2018
образци.rar107.66 KB14.03.2018
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
разяснение26032018.pdf632.8 KB28.03.2018
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол 05042018.pdf4.24 MB11.04.2018
протокол 10052018.pdf17.33 MB11.05.2018
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.04.2018 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 10 обособени позиции“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 19 April, 2018
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
решение0311052018.pdf1.18 MB11.05.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор-ОП1.pdf5.25 MB22.10.2018
Договор-ОП2.pdf5.67 MB16.07.2018
Договор-ОП3.pdf5.7 MB16.07.2018
Договор-ОП4.pdf5.69 MB16.07.2018
Договор-ОП5.pdf5.61 MB16.07.2018
Договор-ОП6.pdf5.19 MB22.10.2018
Договор-ОП7.pdf5.19 MB16.10.2018
Договор-ОП8.pdf5.2 MB22.10.2018
Договор-ОП9.pdf5.94 MB16.07.2018
Договор-OП10.pdf5.22 MB22.10.2018
Техническо предложение-ОП1.pdf411.73 KB22.10.2018
Техническо предложение-ОП10.pdf396.01 KB22.10.2018
Техническо предложение-ОП2.pdf441.22 KB16.07.2018
Техническо предложение-ОП3.pdf431.61 KB16.07.2018
Техническо предложение-ОП4.pdf431.1 KB16.07.2018
Техническо предложение-ОП5.pdf447.58 KB16.07.2018
Техническо предложение-ОП6.pdf414.92 KB22.10.2018
Техническо предложение-ОП7.pdf426.21 KB16.10.2018
Техническо предложение-ОП8.pdf423.79 KB22.10.2018
Техническо предложение-ОП9.pdf430.71 KB16.07.2018
Ценово предложение-ОП1.pdf317.96 KB22.10.2018
Ценово предложение-ОП10.pdf284.7 KB22.10.2018
Ценово предложение-ОП2.pdf301.9 KB16.07.2018
Ценово предложение-ОП3.pdf299.29 KB16.07.2018
Ценово предложение-ОП4.pdf293.7 KB16.07.2018
Ценово предложение-ОП5.pdf304.37 KB16.07.2018
Ценово предложение-ОП6.pdf276.72 KB22.10.2018
Ценово предложение-ОП7.pdf290.07 KB16.10.2018
Ценово предложение-ОП8.pdf281.2 KB22.10.2018
Ценово предложение-ОП9.pdf559.75 KB16.07.2018