Вие сте тук

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 9 July, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор.pdf6.97 MB09.07.2018
Документация.pdf12.49 MB09.07.2018
Решение, Обявление.pdf6.27 MB09.07.2018
Тех спецификации-2018.docx.pdf7.53 MB09.07.2018
Obrazci.rar257.8 KB09.07.2018
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад-храни_cor.pdf12.37 MB17.09.2018
Протокол 1-2018_cor.pdf4.68 MB20.08.2018
Протокол 2-2018_cor.pdf32.41 MB17.09.2018
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 10.09.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 4 September, 2018
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение-храни-2018.docx_cor.pdf2.01 MB17.09.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: