Вие сте тук

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора, по обособена позиция "Плодови и зеленчукови консерви"

Дата на публикуване на досието: 
сряда, 10 October, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Документация.pdf5.36 MB10.10.2018
Покана_cor.pdf2.58 MB10.10.2018
Проект на договор.pdf7 MB10.10.2018
Решение - договаряне_cor.pdf3.61 MB10.10.2018
Тех. спецификации.pdf2.22 MB10.10.2018
Obrazci.rar123.53 KB10.10.2018
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf2.08 MB22.10.2018
Протоколи.pdf5.84 MB22.10.2018
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 19.10.2018 г. от 09:00 часа в заседателната зала № 32 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще се проведат преговори с участника в процедурата на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора по обособена позиция № 3: Плодови и зеленчукови консерви”.

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение-1.pdf719.76 KB22.10.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Инфо договор.pdf2.25 MB20.11.2018
Обявление за приключване на договор - 542-07.11.2018.pdf984.24 KB27.11.2019
Dogogvor_prilojenia.pdf39.3 MB20.11.2018