Вие сте тук

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 18 December, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Указания за участие.doc2.33 MB18.12.2018
решение, обявление.pdf10.35 MB18.12.2018
образци.rar133.56 KB21.12.2018
Техническа спецификация.docx49.96 KB18.12.2018
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение_1_09012019.pdf511.65 KB09.01.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол 1--18012019.pdf1.43 MB18.01.2019
Протокол 2---31012019.pdf1.42 MB31.01.2019
доклад--31012019.pdf2.49 MB31.01.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 31.01.2019 г. от 09:00 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка  „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
понеделник, 28 January, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение--12--31012019.pdf1.14 MB31.01.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор236-05032019_cor.pdf3.48 MB06.03.2019
Добавено на: 
сряда, 6 March, 2019