Вие сте тук

Досие

 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 26 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 26 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 26 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 1 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ДСП ф-ра 680052047/22.10.2015г. - 195,86 лв.  платено на  29.10.2015г.

  Община ф-ра 680051262/30.09.2015г. - 2139,23лв. платено на 05.10.2015г.

  Община ф-ра 680052330/29.10.2015г. - 1943,74лв. платено на 11.11.2015г.

  ОМД Ф-РА 0680052331/29.10.2015г. -2787,70лв. платено на 12.11.2015г.

  ДСХ ф-ра 68005369/30.11.2015г. - 209,74лв. платено на 30.11.2015г.

  ДСХ ф-ра0680053267/25.11.2015г. - 108,20 лв. платена на 01.12.2015г. , ф-ра 0680054027/15,12,2015г. 50,63лв. платена на 18.12.2015г.

  Община ф-ра 680058042/27.04.2016г.2065,98лв.  платено на 09.05.2016г.

  ДСП ф-ра 0680054028/15.12.2015г.3,14лв. платено на 17.12.2015г.

  Община ф-ра 0680053395/30.11.2015г. - 1022,53лв. платено на 01.12.2015г.

  ОМД  ф-ра 0680053394/30.11.2015г. -331,94лв. платено на 07.12.2015г..

  Община ф-ра 0680054368/29.12.2015 - 2618,06 платено на 05.01.2016г.

  Община ф-ра 0680055401/29.01.2016 -2246,58 платено на 01.02.2016г.

  ДСП ф-ра 680056130/22,02,2016 - 33,18 лв. платено на 25.02.2016г., ф-ра №680056035/17.02.2016-89,80лв. платено на 25,02,2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 680050111/31.08.2015 - 21,83лв. платено на 09,03,2016г.

  ДСХ Ф-РА №№0680056034,188/23,02,2016- 180,47лв. платено на 11,03,2016г.

  КСУДС ф-ра 0680056033/17.02.2016г.-317,65лв. платено на 14,03,2016г.

  Община ф-ра 06880056365/29,02,2016г-1800,85лв.; 0680055603/04,02,2016г.-155,88лв. платено на 02,03,2016г.

  ДСП ф-ра 680057570/11.04.2016г. - 195,97лв. платено на 20.04.2016

  Община ф-ра 680057265/31.03.2016г. - 1643,59 лв. платено на 04.04.2016г.