Вие сте тук

Досие

 • „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГРАДИНСКА” гр. НОВА ЗАГОРА
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 13 April, 2016
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: вторник, 19 April, 2016
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: вторник, 3 May, 2016
 • „ОСНОВЕН РЕМОНТ ЦДГ №3 „НАДЕЖДА” гр. НОВА ЗАГОРА
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 13 April, 2016
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 4 May, 2016
 • „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА” С. БАНЯ”
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 13 April, 2016
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Приложения и документация за участие:
  Протоколи на комисията:
 • „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД НОВА ЗАГОРА ПО УЛИЦА „ПЕТЪР БАКАЛОВ” от о.т. 259 до о.т. 339”
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 13 April, 2016
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 13 April, 2016
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: вторник, 3 May, 2016
 • „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на Община Нова Загора”
  Дата на публикуване на досието:
  петък, 8 January, 2016
  Публична покана:
  Добавено на: петък, 8 January, 2016
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: петък, 8 January, 2016
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: четвъртък, 21 January, 2016
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: вторник, 2 February, 2016
  Информация за плащане по договора на ОП:

  Община ЗП 088016050/02.02.2016 -8221,46лв. платено на 03.02.2016г.

                ЗП 0111116050/05.02.2016 - 28,83лв. платена на 08.02.2016г.

                ЗП 5160 00617384/18,02,2016 - 261,13лв. платена на 19.02.2016г.

  КСУД ЗП 08701605000530/02.02.2016 - 266,93 лв. платено на 03.02.2016г.

  ОМД ЗП 087016050000531/02.02.2016 - 1461,25лв. платено на 08.02.2016г.

  ДСХ ЗП 0870160529/02.02.2016 - 518,58лв. платено на 16.02.2016г.

  Община - ЗП 032016050000225/01,03,2016-624,24лв. платено на 02,03,2016

                   ЗП 01111605000000556/07,03,2016 - 29,45лв. платено на 08,03,2016г.

                   ЗП 5160000944381/25,06,2016 - 185,35лв. платено на 29,03,2016г.

  Община ЗП 116001007937/31.03.2016 - 226,51лв. платено на 05.04.2016г.

                 ЗП 0111160500000873/06.04.2016 - 28,87лв. платено на 08.04.2016г.

                ЗП 05001643003823/28.04.2016Г. - 254,54 лв. платено на  28.04.2016

  ОМД ЗП 880160500000079 - 1461,25лв. платено на  19.05.2016г.

  Община ЗП 88016050000077 - 8221,45лв. плантено на 03.05.2016г.

                  ЗП 111160500001222 - 20,24лв. платено на 11,05,2016г.

                 ЗП 08516001467280 - 285,34ЛВ. платено на  26.05.2016г.

   

 • Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 30 September, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 30 September, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 30 September, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: вторник, 27 October, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: вторник, 3 November, 2015
 • Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора - ОТТЕГЛЕНА на 30.09.2015г.
  Дата на публикуване на досието:
  четвъртък, 24 September, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: четвъртък, 24 September, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: четвъртък, 24 September, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Публичната покана е оттеглена на 30.09.2015г.
  Добавено на: сряда, 30 September, 2015
 • Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни средства
  Дата на публикуване на досието:
  четвъртък, 27 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: четвъртък, 27 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: четвъртък, 27 August, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: петък, 18 September, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 1 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра № 4554,4553,4551,4555,4502,4552,4512,4504,4505,4507,4509,4508,4506,/22.10.2015 - 614,81 лв. платено на 26.10.2015г.

  ф-ра № № 4510-65 - 858,46лв. платено на 28.10.2015г.

  ДСП ф-ра 4582/21.11.2015г. - 72,87 лв. платено ан 23.11.2015г.

  ДСХ Ф-РА 4581/21.11.2015 - 379,32лв. платено на 25.11.2015 , ф-ра 4603/25.11.2015г. 15,00лв. платено на 25.11.2015г.

  ДСХ Ф-РА 4686/12.02.2016 - 1444,68 лв. платено на 16,02,2016

  ДСП ф-ра 4813/28.05.2016 - 38,80лв. платено на 31.05.2016г.

 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства
  Дата на публикуване на досието:
  сряда, 26 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 26 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 26 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 1 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ДСП ф-ра 680052047/22.10.2015г. - 195,86 лв.  платено на  29.10.2015г.

  Община ф-ра 680051262/30.09.2015г. - 2139,23лв. платено на 05.10.2015г.

  Община ф-ра 680052330/29.10.2015г. - 1943,74лв. платено на 11.11.2015г.

  ОМД Ф-РА 0680052331/29.10.2015г. -2787,70лв. платено на 12.11.2015г.

  ДСХ ф-ра 68005369/30.11.2015г. - 209,74лв. платено на 30.11.2015г.

  ДСХ ф-ра0680053267/25.11.2015г. - 108,20 лв. платена на 01.12.2015г. , ф-ра 0680054027/15,12,2015г. 50,63лв. платена на 18.12.2015г.

  Община ф-ра 680058042/27.04.2016г.2065,98лв.  платено на 09.05.2016г.

  ДСП ф-ра 0680054028/15.12.2015г.3,14лв. платено на 17.12.2015г.

  Община ф-ра 0680053395/30.11.2015г. - 1022,53лв. платено на 01.12.2015г.

  ОМД  ф-ра 0680053394/30.11.2015г. -331,94лв. платено на 07.12.2015г..

  Община ф-ра 0680054368/29.12.2015 - 2618,06 платено на 05.01.2016г.

  Община ф-ра 0680055401/29.01.2016 -2246,58 платено на 01.02.2016г.

  ДСП ф-ра 680056130/22,02,2016 - 33,18 лв. платено на 25.02.2016г., ф-ра №680056035/17.02.2016-89,80лв. платено на 25,02,2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 680050111/31.08.2015 - 21,83лв. платено на 09,03,2016г.

  ДСХ Ф-РА №№0680056034,188/23,02,2016- 180,47лв. платено на 11,03,2016г.

  КСУДС ф-ра 0680056033/17.02.2016г.-317,65лв. платено на 14,03,2016г.

  Община ф-ра 06880056365/29,02,2016г-1800,85лв.; 0680055603/04,02,2016г.-155,88лв. платено на 02,03,2016г.

  ДСП ф-ра 680057570/11.04.2016г. - 195,97лв. платено на 20.04.2016

  Община ф-ра 680057265/31.03.2016г. - 1643,59 лв. платено на 04.04.2016г.

   

 • „Невъоръжена физическа охрана на обекти – общинска собственост, находящи се на територията на Община Нова Загора”
  Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 17 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 17 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 17 August, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 27.08.2015 г., в 09:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 31 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: петък, 4 September, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ОП "Обредни дейности" ф-ра 12872/01.10.2015г. - 1971,22лв. платено на 02.10.20105г.

  Ист.музей ф-ра № ф-ра 12867/01.10.2015 - 2464,02 лв. платено на 07.10.2015г.

  Община ф-ра 12063/01.20.2015 - 1478,41лв. платено на 01.10.2015г.

  Община ф-ра 13104/03.11.2015 -1584лв. платено на 03.11.2015

  ОП "Обредни дейности" ф-ра 13108/02.11.2015- 1584,00лв. платено на 02.11.2015

  ист.музей ф-ра 13106/02.11.2015г. - 2640,00лв. платено на 04.11.2015г.

  ист.музей ф-ра 0013341/01.12.2015г.- 2640,00лв. платено на 03.12.2015г.

  ОП Обрадни дейности -  ф-ра13343/01.12.2015г. 1584,00лв. платена на 02.12.2015г. , ф-ра 13581/23.12.2015г. - 1584,00лв. платена на 23.12.2015г.

  Община ф-ра 13339/01.12.2015г. - 1584,00лв. платена на 02.12.2015г.

  Община ф-ра 13612/04.01.2016г. - 1584,00лв. платено на 05.01.2016г.

  Ист.музей ф-ра13614/04.01.2016г. - 2640,00лв.платено на 11.01.2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 13885/02.02.2016- 1584,00лв. платено 03.02.2016г.

  Ист.музей ф-ра 13817/01,02,2016г. -2640,00лв. платено на 02,02,2016г.

  Община ф-ра 13815/01.02.-2016г. - 1584,00лв. платено на 02.02.2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 14040/01.03.2016 - 1584,00лв. платено на 02.03.2016г.

  Ист.музей ф-ра 14038/01,03,2016- 2640,00лв. платено на 02,03,2016г.

  Община ф-ра 14036/01,03,2016г. -1584,00лв. платено на 02,03,2016г.

  Община ф-ра 14268/01.04.2016г. - 1584,00лв. платено на 04.04.2016г.

  Ист. музей ф-ра 14270/01.04.2016г. - 2640,00лв. платено на 05.04.2016г.

  ОП Обредни дейности - ф-ра14272/01.04.2016г. - 1584,00лв. платено на 04.04.2016г.

  Община ф-ра 14503/03.05.2016г. - 1584,00 лв. платена на 04.05.2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 14507/03.05.2016г. -1584,00 лв. платено на 05.05.2016г.

  Ист.музей ф-ра 14505/30.05.2016г. - 2640,00лв. платено на 04.05.2016г.

   

Страници