Вие сте тук

Досие

 • Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5, дизелово минерално гориво 10 ppm E5 и газ пропан-бутан марка Б/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  вторник, 21 October, 2014
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: вторник, 21 October, 2014
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 30 October, 2014
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ДСП Ф-ра №57291767/30.11.2014-657,64лв. платено на 11.12.2014г. ДСХ ф-ра №57291766/30.11.2014-425,46лв.-платено на 04.12.2014г Ист.музей ф-ра №0057291768/30.11.2014-219,92лв. платено на 09.12.2014г. КСУДС ф-ра № 0057291769/30.11.2014-607,45лв.-платено на 04.12.2014г. ДСП Ф-РА 57297555/31.01.2015-722,86ЛВ. платена на 11.02.2015г. КСУДС ф-ра 57294683/31.12.2014-681,16лв. платена на 12.01.2015г. Община ф-ра 57294679/31.12.2014-3664,20 лв. платена на 12.01.2015г. Ист.музей ф-ра 57294682/31.12.2014-110,84лв. платено на 09.01.2015г. ДСХ ф-ра 57294680/31.12.2014-429,44лв. платено на 13.01.2015г. ОБЩИНА ф-ра №0057291765/30.11.2014 - 2927,50 лв. платено на 05.12.2014г. КСУДС ф-ра 57297556-31.01.2015-457,69лв. платено н а10.02.2015г. Община ф-ра 57297553/31.01.2015 -2181,58 лв. платено на 05.02.2015г. Община ф-ра 0057300496/28.02.2015г. -2227,30лв. платено на 09.03.2015г. ДСХ ф-ра 0057300497/28.02.2015г. - 363,74лв. платено на 06.03.2015г. КСУДС ф-ра 0057300499/28.02.2015г. -502,46 лв. платено на 11.03.2015 ДСП ф-ра 57300498/28.02.2015 - 429,88лв. платено на 10.03.2015г. ДСП ф-ра 57303355/31.03.2015г. -562,60лв. платено на 07.04.2015г. Ист.музей ф-ра 57303356/31.03.2015 - 67,50лв. платено на 07.04.2015г. ДСХ ф-ра 57303354/31.03.2015 - 507,34 лв. платено на 07.04.2015г. КСУДС ф-ра 57303357/31.03.2015-550,06 лв. платено на 07.04.2015г. Община ф-ра 57303353/31.03.2015 -3795,82лв. платено на 15.04.2015г. КСУДС ф-ра 00157306254/30.04.2015г.-526,26лв. платенож на 14.05.2015г. ДСХ ф-ра 0057306252/30.04.2015г.-459,31 лв. платено на 14.04.2015г. ДСП ф-ра 57306253/30.04.2015г.- 831,91 лв. платено на 08.05.2015г. Община ф-ра 57306251/30.04.2015г. - 3890,14лв. платено на 13.05.2015г. Ист.музей ф-ра 057309135/31.05.2015г.- 45,37лв. платено на 04.06.2015г. КСУДС Ф-РА 0057309136/31.05.2015 - 532,99лв. платено на 08.06.2015г. ДСХ ф-ра 0057309133/31.05.2015-727,67лв. платено на 04.06.2015г. ДСП ф-ра 57309134/31.05.2015г. - 605,70лв. платено на 05.06.2015г. Община ф-ра 57309132/31.05.2015-4809,06лв. плантено на 04.06.2015г. ДСХ ф-ра 0057312072/30.06.15 -504,74лв. платено на 03.07.2015 Община ф-ра 0057312071/30.06.2015 -4232,90лв. платено на 06.07.2015 КСУДС Ф-РА 0057312074/30.06.2015 Г- 761,77лв. платено на 22.07.2015г. ДСП ф-ра 57312073/30.06.2015г. -665,32лв. платено на 06.07.2015г.

  ДСП ф-ра 57314976 /31.07.2015г.-669,17лв. платено на 06.08.201

  Музей ф-ра 57314977/31.07.2015г. - 46,20лв. платено на 06.08.2015г.

  ДСХ-ф-ра  57314975/31.07.2015 - 642,18 лв. платено на 05.08.2015г.

  КСУДС ф-ра 57314978/31.07.2015 - 616,13 лв. платено на 07.08.2015г.

  Община ф-ра 57314974/31.07.2015 -3533,81 лв. платено на 11.08.2015г.

  музей - ф-ра 57317898/31.08.2015-68,10 платено на 04.09.2015

  ДСП ф-ра 57317897/31.08.2015 - 634,19лв. платено на 15.09.2015г.

  КСУДС ф-ра 57317899/31.08.2015 - 360,72лв. платено на  07.09.2015г.

  ДСХ ф-ра 57317896/31.08.2015 -425,27лв. платено на 07.09.2015г.

  община ф-ра 57317895/31.08.2015 - 3155,41лв. платено на 04.09.2015г.

  ДСП Ф-РА 57320793/30.09.15Г. - 634,98 лв. платено на 05.10.2015г.

  КСУДС Ф-РА 57320794/30.09.2015-353,86лв. платено на 07.10.2015г.

  Община ф-ра 57320791/30.09.2015 - 4323,77 лв. платено на 06.10.2015 г.

  ДСХ Ф-РА 57320792/30.09.2015 -462,32лв. платено на  09.10.2015г.

   

   

 • „Основен ремонт – реставрация и консервация на фасада на СОУ „Христо Ботев” гр. Нова Загора”ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  сряда, 28 January, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: сряда, 28 January, 2015
  Добавено на: понеделник, 23 February, 2015
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 17 March, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите по изпълнение на договора:

  Освободени гаранции за участие във връзка с прекратяване на процедурата на основание чл.39ал.1т.6 ЗОП-дата на освобождаване 31.03.2015г. КИМ 2002 ЕООД -3730 лв. ТЕМИКС ЕС ООД - 3730 лв. банкова гаранция КРАСИН ООД -3730 лв. банкова гаранция Строителство и саниране-инженеринг-консулт ЕООД- 3730 лв. ГРАДИВ ООД -3730 лв. банкова гаранция ЦИД АТЛАС ЕООД -3730 лв. банкова гаранция ВЕСЕЛА ООД -3730 лв. банкова гаранция ЕВРО ЕКО БИЛД ЕООД - 3730лв. "ИНФРАРОУДС"ЕООД/КРР НОВА ЗАГОРА -3730 лв. банкова гаранция ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД -3730 лв. банкова гаранция АРК БИЛДИНГ ООД - 3730 лв. ЕКО ГЛОБУЛ ООД - 3730 лв.

 • „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  вторник, 10 February, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: сряда, 18 February, 2015
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: вторник, 10 March, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: вторник, 30 June, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 24.06.2015 г., в 14:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора,, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура „Проектиране и извършване , на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора”. Отварянето на ценовите оферти е публично , и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на , средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва, отварянето., Резултати от оценка на допуснатите до участие оферти по показател „Техническо предложение":1. Оценка на техническото предложение на участника Обединение „НОВА ЗАГОРА – ДЕПО 2015” гр. София:, Общ брой точки по показател Техническо предложение (ОТ) Работна програма – П1= 10 точки Рискове при изпълнението – П2 =10 точки ОТ=10+10=20 точки, 2. Оценка на техническото предложение на участника ДЗЗД „СТРОЙДЕПО-2015” гр. Сливен:, Общ брой точки по показател Техническо предложение (ОТ) Работна програма – П1= 20 точки Рискове при изпълнението – П2 =15 точки ОТ=20+15=35 точки., В документите на участниците ДЗЗД „Мегаекстрес” гр. Варна и ДЗЗД „ТРИ АЛ” гр. СОФИЯ са констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: петък, 19 June, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 30 June, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: понеделник, 10 August, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  ДЗЗД Мегаекспрес-Варна банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 20.07.2015г. Алфатекс ЕАД София банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 20.07.2015г. Обединение Нова Згора -депо 2015 банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 10.08.2015г. ДЗЗД Стройдепо -2015 -Сливен банкова гаранция - 34 000,00лв. освободена на 10.08.2015г., Пътно поддържане Сливен  банкова  гаранция за участие -34 000,00лв. освободена на 06.08.2015г., Геотехмин ООД банкова гаранция за участие 34000,00лв. освободена на 06.08.2015г.

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 1/22.10.2005г- 1 923 459,96 платено частично 1 182 000,00 лв. 22.10.2015г.

  ф-ра 1/22 10.2015-741 459,96 окончателно платено на 27.11.2015г.

  ф-ра 2/27.10.2015 - 54 200,00  платено на 27.11.2015г.

  ф-ра 5/22,12,2015 - 2 152 640,83 лв. платено на 22.12.2015г.

  ф-ра 7/22.12.2015- 1 0600,00 лв. платено на 22,12,2015г.

  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите по изпълнение на договора:

  освободена банкова гаранция на 31.12.2015- изтичане на срока на гаранцията

 • „Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики свързани с изискванията по чл.169 ал.1 т. (1 - 5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефект ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  вторник, 17 March, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: вторник, 17 March, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: четвъртък, 11 June, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 18.05.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура , „Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност, и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност , на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Нова Загора по следните обособени позиции:, І ОП – Първи район :жилищни блокове в ж.к. „Загоре”, които са с доказан произход на конструкцията на блока., ІІ ОП – Втори район: жилищните блокове в гр. Нова Загора, находящи се извън ж.к. „Загоре”, които са с доказан произход на конструкцията на блока., Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване , и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: понеделник, 11 May, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 18 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 23 September, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  освободени гаранции за участие на 29.06.2015г.-обособена позиция I ДЗЗД ВЪЗРАЖДАНЕ 2015 -2050,00 лв. освободени гаранции за участие на 30.06.2015г.-обособена позиция I КИМТЕКС ООД 2050,00лв. ВМЛ КОНСУЛТ ЕООД 2050,00лв. РПРОЖЕКТ ПЛАННИНГ МАНАГЕМЕНТ 2050,00лв. ГЕОДЕТ ЕООД 2050,00лв. Стройконсулт гн 99 ЕООД 2050,00лв. Новел ДЗЗД гр.Сливен 2050,00 освободена гаранция за участие 03.07.2015 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 2050,00освободена гаранция за участие 09.07.2015 БОГООЕВ КОНСУЛТ ЕООД 2050,00освободена гаранция за участие 09.07.2015 освободени гаранции за участие на 30.06.2015г.-обособена позиция II ИНВЕСТА 2003 ООД 1690,00лв. АРХИКОН ПРОЕКТ 1690,00лв.

  освободена гаранция за участие 25.08.2015- 1690,00- Климакомерс ООД

  свободена гарагция за участие 12.09.2015 -1690,00лв. Българо-Австрийска конс.компания

   

  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите по изпълнение на договора:

  Поради изтичане на  договора  - 2633,51лв освободена на 14.05.2016г.

 • „Избор на консултант за извършване на оценка за съответствие на проектна документация и упражняване на строителен надзор за обект „Извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Нова Загора” ИЗТЕКЪЛ
  Дата на публикуване:
  сряда, 25 March, 2015
  Добавено на: сряда, 25 March, 2015
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: вторник, 31 March, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: вторник, 30 June, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 04.06.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1 ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедурата., Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп , до сградата, в която се извършва отварянето.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: четвъртък, 28 May, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 30 June, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: петък, 28 August, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  СПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ УЧАСТИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА по ЗОП - Избор на консултант за изв. на оценка за съответствие на проектна документация и упр. на строителен надзор за обект " Извършване на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Нова Загора ЗА М. ЮЛИ 2015 г. ГАР.УЧАСТИЕ : № ред ВНОСИТЕЛ Б/К РКО-№/дата ЛЕВА 1 ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 312381/20.07.15 900,00 2 ЕТ БИЛД КОМЕРС-КРАСИМИР АНГЕЛОВ 312379/20.07.15 900,00 3 АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД 312378/20.07.15 900,00 4 ДЕОМИД ЕООД 312383/20.07.15 900,00 5 И КЮ И КОНТРОЛ ООД 312375/20.07.15 900,00 6 ТЕХНОСТРОЙ ИНВЕСТ КОНСУЛТ 312380/20.07.15 900,00 7 КИМТЕКС ЛС ООД 312388/20.07.15 900,00 8 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД 312389/20.07.15 900,00 9 ВЕДИПЕМА ЕООД 312371/20.07.15 900,00 10 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 312392/20.07.15 900,00 11 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 312372/20.07.15 900,00 12 СТРОЙКОНСУЛТ ГН ЕООД 312386/20.07.15 900,00 13 АТИ КОНСУЛТ ЕООД 312387/20.07.15 900,00 14 ГИД-Г КОНСУЛТ ЕООД 312390/20.07.15 900,00 15 ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП 312374/20.07.15 900,00 16 СТАРА ЗАГОРА КАДАСТЪР ООД 312391/20.07.15 900,00 17 ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ ООД 312471/29.07.15 900,00 18 СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД 312370/20.07.15 900,00 19 РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 312384/20.07.15 900,00 20 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 312385/20.07.15 900,00 21 ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 312393/20.07.15 900,00 22 ЕКИП МГ ООД 312377/20.07.15 900,00 23 РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД 312382/20.07.15 900,00 24 ГЕОДЕТ ЕООД 312376/20.07.15 900,00 25 СТАНД Ф ЕООД 312373/20.07.15 900,00 26 ПЛОВДИВИНВЕСТ АД БАНКОВА ГОРАНЦИЯ 312356/17.07.15 900,00 27 ЛИФО ООД ОСВОБОДЕНА НА 27.08.2015Г. 900,00 28 ТРИ ЕС ЕООД ОСВОБОДЕНА НА 27.08.2015Г. 900,00

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 1000001126/15.09.2015г.- 8550,00лв. платено на 25.09.2015г.

  ф-ра 1000001163/23.12,2015 - 19950 лв. платено на 23.12.2015г.

 • Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора
  Дата на публикуване:
  четвъртък, 30 April, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: четвъртък, 30 April, 2015
  Разяснения по документацията за участие:
  Добавено на: петък, 15 May, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: петък, 17 July, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 13.07.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите , участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”., Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до, сградата, в която се извършва отварянето.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: сряда, 8 July, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: сряда, 19 August, 2015
  Добавено на: сряда, 9 September, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  освободена банкова гаранция - 4380,00 Стелит 1 ЕООД 04.08.2015

  освободена банкова гаранция - 770,00 ДЗЗД Обединение КФН -ИДА

  ОСВОБОДЕНИ ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ:

  900.00лв. ЕС ЕНД ДИ Корпорийшън ЕООД 04.08.2015г.

  1900,00ЛВ. ЕС ЕНД ДИ Корпорейшън ЕООД 25.08.2015г.

  3680,00 ЛВ. НАДЕЖДА ЕООД 04.08.2015г.

  3240,00ЛВ. ВАЛЕНТИНО  ЕООД 04.08.2015г.

  900,00лв. ВАЛЕНТИНО ЕООД 05.08.2015Г.

  240,00ЛВ. ВАЛЕНТИНО ЕООД 25.08.2015Г.

  1540,00 ЛВ. ОРХИДЕЯ ГЕЯ 2 ЕООД 04.08.2015г.

  240,00ЛВ. СИВОН ЕООД 04.08.2015 г.

  240,00 ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО ООД 04.08.2015г.

  700,00 ЕООД НАДЕЖДА 10.09.2015Г.

  700,00 ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД - УСВОЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61,АЛ.2Т.2 ОТ ЗОП 09.09.2015

   

   

  Файл - информация за плащане по договора:
  valentino dsh - dog 655.rar, valentino - ksuds m.8 dog 655.rar, Valentino sobstv m.08 dog 655.rar, valentino - omd м.08 dog 655.rar, NADEJKDA 2000 -dog 724sobstv.m09.rar, Mira fuud dog 690 sobstv m.09.rar, NADEJKDA 2000 - dog 685sobstv m.09.rar, Valentino NZ dog 655sobstv m.09.rar, Mira fuud dog 690 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 724 dsh.rar, Valentino dog 655 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 m.ksuds;m.09.rar, Nadejda 2000 dog 724 m.ksuds;m.09.rar, Valentino dog 655 m.ksuds;m.09.rar, Mira fuud dog690 omd m.09.rar, Nadejda 2000 dog685 omd m.09.rar, Nadejda 2000 dog724 omd m.09.rar, Valentino dog655 omd m.09.rar, Mira fuud dog 690 sobstv m.10.rar, NADEJKDA 2000 - dog 685 sobstv m.10.rar, NADEJKDA 2000 - dog 724sobstv m.10.rar, Valentino NZ dog sobstv m.10 sobstv 655 m.10.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh m.10.rar, Nadejda 2000 dog 724 dsh m.10.rar, Valentino dog 655 dsh m.10.rar, Mira fuud dog 690 m10.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 685 m10.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m10.ksuds_.rar, Mira fuud dog690 omd10.rar, Nadejda2000dog685 omd10.rar, Nadejda2000dog724 omd10.rar, Valentino dog655 omd10.rar, NADEJKDA 2000 - 685-собствен m11.rar, NADEJKDA 2000 - 724-собствен m11.rar, Valentino NZ-собствен m11.rar, Мира Фууд-собствен m11.rar, Mira fuud dog 690 dsh m11.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh m11.rar, Nadejda 2000 dog 724 dsh m11.rar, Valentino dog 655 dsh m11.rar, Nadejda 2000 dog 685 m11.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m11.ksuds_.rar, Valentino dog 655 m11.ksuds_.rar, Mira fuud dog690omd11.rar, Nadejda2000 dog685omd11.rar, Nadejda2000 dog724omd11.rar, Valentino dog655omd11.rar, NADEJKDA 2000 - 685-собствен 12.rar, NADEJKDA 2000 - 724-собствен 12.rar, Valentino NZ-собствен 12.rar, Мира Фууд-собствен 12.rar, Mira fuud dog 690 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 724 dsh.rar, Valentino dog 655 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 m.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m.ksuds_.rar, Valentino dog 655 m.ksuds_.rar, КСУДС дог.м.12.2015г.rar, Mira fuud 690 omd12.rar, Nadejda2000 dog724 omd12.rar, Nadejda2000dog685 omd12.rar, Valentino dog655 omd12.rar, NADEJKDA 2000 - 685m 1 sobstven.rar, NADEJKDA 2000 - 724m 1sobstven.rar, Valentino NZ-собствен m1sobstven.rar, Мира Фууд-собствен m1 sobstven.rar, Nadejda 2000 dog 685m1 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 724 m 1dsh.rar, Valentino dog 655m 1 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 m1.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m1.ksuds_.rar, Valentino dog 655 m1.ksuds_.rar, Mira fuud dog690 omd01.rar, Nadejda2000dog685omd01.rar, Nadejda2000dog724omd01.rar, Valentinodog655omd01.rar, NADEJKDA 2000 - 685-собствен m 02.rar, NADEJKDA 2000 - 724-собствен m.02.rar, Valentino NZ-собствен m.02.rar, Мира Фууд-собствен m.02.rar, Mira fuud dog 690 dsh m2.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh m2.rar, Nadejda 2000 dog 724 dsh m2.rar, Valentino dog 655 dsh m2.rar, Mira fuud dog 690 m.2ksuds.rar, Nadejda 2000 dog 685 m.2ksuds.rar, Nadejda 2000 dog 724 m.2ksuds.rar, Valentino dog 655 m.2ksuds.rar, Mirafuuddog690omd690.rar, Nadejda2000dog685omd02.rar, Nadejda2000dog724omd02.rar, Valentinodog655omd02.rar, NADEJKDA 2000 - 685-собствен-03.rar, NADEJKDA 2000 - 724-собствен -03.rar, Valentino NZ-собствен -03.rar, Мира Фууд-собствен-03.rar, Valentino dog 655 dsh 03.rar, Nadejda 2000 dog 685 m.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m.ksuds_.rar, Valentino dog 655 m.ksuds_.rar, Mirafuud dog690omd03.rar, Nadejda2000 dog685omd03.rar, Nadejda2000 dog724omd03.rar, Valentino dog655omd03.rar, NADEJKDA 2000 - 685- m.04 sobstv.rar, NADEJKDA 2000 - 724-m.04 sobstv.rar, Valentino NZ-m.04 sobstv.xls, Мира Фууд-m.04 sobstv.xls, Mira fuud dog 690 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh.xls, Nadejda 2000 dog 724 dsh.rar, Valentino dog 655 dsh.rar, Nadejda 2000 dog 685 m.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m.ksuds_.rar, Valentino dog 655 m.ksuds_.rar, Mira fuud dog690 omd04.rar, Nadejda 2000 dog685 omd04.rar, Nadejda 2000 dog724omd04.rar, Valentino dog655 omd04.rar, EOOD NADEJDA-724-m.05.2016-sobstven.rar, MIRA FUUD m.05.2016-sobstven.rar, VALENTINO NZ-m.05.2016.rar, ЕOOD NADEJDA-685-m.05.2016-sobstven.rar, Nadejda 2000 dog 685 dsh 5.rar, Nadejda 2000 dog 724 dsh 5.rar, Valentino dog 655 dsh 5.rar, Nadejda 2000 dog 685 m.ksuds_.rar, Nadejda 2000 dog 724 m.ksuds_.rar, Valentino dog 655 m.ksuds_.rar, КСУДС дог.м.05.2016г.rar, Mirafuud dog690 omd05.rar, Nadejda dog685 omd05.rar, Nadejda2000 dog724 omd05.rar, Valentino dog655 omd05.rar
 • Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора
  Дата на публикуване:
  вторник, 16 June, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: вторник, 16 June, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 19 August, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 04.08.2015 г. от 08:00 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите , участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж”. , Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп , до сградата, в която се извършва отварянето.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: четвъртък, 30 July, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: сряда, 19 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: събота, 12 September, 2015
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ 3000,00ЛВ. СИВОН ЕООД 06.08.2015Г.

  ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ 3000,00ЛВ.КООПЕРАЦИЯ МЕРКУРИЙ 12 - 08.09.2015

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 2218/30.09.2015 - 7877,30лв. платено на 02.10.2015

  ф-ра 2206/31.10.2015 - 11192,88 лв. платено на 05.11.2015г.

  ф-ра 2247/30.11.2015 - 11381,82лв. платено на 03.12.2015г.

  ф-ра 2275/31.12.2015 - 12117,22лв. платено на 07.01.2016г.

  ф-ра 2284/31,01,2016г. - 11521,00лв. платено на 02.02.2016г.

  ф-ра 2290//29.02.2016-11400,53лв. платено на 07,03,2016

  ф-ра 2303/31.03.2016 - 11862,27лв. платено на 04.04.2016г.

  ф-ра 2351/30.04.2016 - 11295,40лв. платено на 04.05.2016г.

   

   

 • Периодична доставка на газьол за отопление за общинските детски градини, Дома за стари хора, с. Баня, КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, община Нова Загора за отоплителен сезон 2015 г./2016 г.
  Дата на публикуване:
  понеделник, 14 September, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 14 September, 2015
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: четвъртък, 1 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  КСУДС ф-ра 1000024817/15.10.2015г. - 4839,77лв. платено на 27.10.2015г.

  ОМД Ф-РА 10000025101/28.10.2015г. - 23329,75лв.  платено на 02.11.2015г.

                       10000025578/03.11.2015 - 3671,18лв. платено на 09.11.2015г.

  КСУДС ф-ра 1000026250/14.12.2015г. -4448,28лв. платено на 18.12.2015г.

  ДСХ ф-ра 1000026450/22.12.2015г - 5376,85лв. платено на 12.01.2016г.

  КСУДС ф-ра 1000026891/15.01.2016г. - 12765,48лв. платено на 28.01.2016г.

  ОМД ф-ра 1000026743/07.01.2016г. - 50227,80лв. платено на 08.01.2016г.

  ДСХ ф-ра 1000027353/04.02.2016г. - 7514,94лв. платено на 15.02.2016

  КСУДС ф-ра 1000028399/30.03.2016г. - 4833,66лв. платено на 30,03,2016г.

  ОМД ф-ра 1000028049/11,03,2016г.-6249,13лв. платено на 23,03,2016г.

  ДСХ ДИ 1000028754/14.04.2016г.. -13,56лв. платено на  14.04.2016г.

 • Доставка на горива /безоловен бензин А-95Н евро 5, дизелово минерално гориво 10ppm Е5 и газ пропан-бутан марка Б/ за зареждане на моторно-превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства
  Дата на публикуване:
  петък, 2 October, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: петък, 2 October, 2015
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: понеделник, 19 October, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  Община ф-ра 57323725/31.10.2015г. - 4905,28лв. платено на 06.11.2015г.

  ДСХ ф-ра 57323726/31.10.2015г. - 608,99лв. платено на 09.11.2015г.

  КСУДС ф-ра 57323728/31.10.2015г. - 578,70лв. платено на 10.11.2015г.

  ДСП ф-ра 57323727/31.10.2015г. 639,50лв. платено на 05.11.2015г.

  ДСХ Ф-РА 0057326685/30.11.2015Г. -469,28 лв. платено на 04.12.2015г.

  КСУДС ф-ра 0057326688/30.11.2015г. - 438,65 лв. платено на 03.12.2015г.

  музей ф-ра 0057326687/30.11.2015г. - 102,00 лв. платено на 03.12.2015г.

  ДСП ф-ра 0057326686/30.11.2015г. - 640,42лв. платено на 03.12.2015г.

  собствен ф-ра 0057326684/30.11.2015г. - 3682,10лв. платено на 04.12.2015г.

  ДСП ф-ра 57329627/31.12.2015 - 520,94лв. плаено на 08.01.2016г.

  КСУДС ф-ра 57329628/31.12.2015г. - 506,29лв. платено на 11.01.2016г.

  ДСХ ф-ра 57329626/31.12.2015г. - 804,62лв. платено на 08.01.2016г.

  Община ф-ра 57329625/31.12.2015г. - 2859,55лв. платено на 11.01.2016г.

  Община ф-ра 57332485/30.01.2016г. - 2162,26лв. платено на 09,02,0216г.

  ДСП ф-ра 57332487/31.01.20116г. - 481,51лв. платено на 05.02.2016г.

  КСУДС ф-ра 57332488/31.01.2016г. - 395,80лв. платено на 04.02.2016г.

  ДСХ ф-ра 57332486/31.01.2016г. - 425,75лв. платено на 05.02.2016г.

  ДСП ф-ра 57335422/29,02,2016г.- 642,56лв. платено на 07,03,2016г.

  ДСХ -ф-ра 57335421/29.02.2016г. - 386,36лв. платено на 08,03,2016г

  КСУДС ф-ра 57335423/29,03,2016г. - 456,79лв. платено на 1103,2016г.

  Община ф-ра 57335420/09,02,2016г. - 2396,66лв. платено на 10,03,2016г.

  ДСП ф-ра 57338357/31.03.2016г. - 504,42 лв. платено на 06.04.2016г.

  ДСХ ф-ра 57338356/31.03.2016г. - 421,03 лв. платено на 12.04.2016г.

  КСУДС ф-ра 57338358/31.04.2016 - 450,29 лв. платено на 07.04.2016г.

  Община ф-ра 57338355/31.03.2016 - 3584,72лв. платено на 04.04.2016г.

  Община ф-ра 57341169/30.04.2016 - 3700,57лв. платено на 10.05.2016г.

  ДСП Ф-РА 57341171/30.04.2016 - 506,57лв. платено на 09.05.2016г.

  ДСХ ф-ра 57341170/30.04.2016 -408,91 лв. платено на 10.05.2016г.

  КСУДС ф-ра 57341173/30.05.2016 - 452,82лв. платено на 09.05.2016г.

  Мзей ф-ра 57341172/30.04.2016 -34,80лв. платено на 05.05.2016г.

   

 • «ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА»
  Дата на публикуване:
  понеделник, 12 October, 2015
  Решение за откриване обявление документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 12 October, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: четвъртък, 3 December, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  На 30.11.2015 г., в 09:00 часа, Зала № 316, ІІ етаж в административната сграда на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май, № 1, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура, за взлагане на обществена поръчка «ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА»., Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до , сградата.
  Файл -съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Добавено на: вторник, 24 November, 2015
  Решение за класиране на участниците:
  Добавено на: вторник, 8 December, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 6 January, 2016
  Основание за освобождаване или задържане на гаранциите за участие:

  Освободена - ППоддържане Сливен ЕООД - 5000,00ЛВ. НА 07.01.2016г. сключен договор

  Информация за плащане по договора на ОП:

  ф-ра 4884/08.02.2016г. - 249994,44лв. платено на 18.02.2016г.

Страници