Вие сте тук

Досие

 • „Невъоръжена физическа охрана на обекти – общинска собственост, находящи се на територията на Община Нова Загора”
  Дата на публикуване на досието:
  понеделник, 17 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: понеделник, 17 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: понеделник, 17 August, 2015
  Съобщение за отваряне на офертите:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 27.08.2015 г., в 09:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: понеделник, 31 August, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: петък, 4 September, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  ОП "Обредни дейности" ф-ра 12872/01.10.2015г. - 1971,22лв. платено на 02.10.20105г.

  Ист.музей ф-ра № ф-ра 12867/01.10.2015 - 2464,02 лв. платено на 07.10.2015г.

  Община ф-ра 12063/01.20.2015 - 1478,41лв. платено на 01.10.2015г.

  Община ф-ра 13104/03.11.2015 -1584лв. платено на 03.11.2015

  ОП "Обредни дейности" ф-ра 13108/02.11.2015- 1584,00лв. платено на 02.11.2015

  ист.музей ф-ра 13106/02.11.2015г. - 2640,00лв. платено на 04.11.2015г.

  ист.музей ф-ра 0013341/01.12.2015г.- 2640,00лв. платено на 03.12.2015г.

  ОП Обрадни дейности -  ф-ра13343/01.12.2015г. 1584,00лв. платена на 02.12.2015г. , ф-ра 13581/23.12.2015г. - 1584,00лв. платена на 23.12.2015г.

  Община ф-ра 13339/01.12.2015г. - 1584,00лв. платена на 02.12.2015г.

  Община ф-ра 13612/04.01.2016г. - 1584,00лв. платено на 05.01.2016г.

  Ист.музей ф-ра13614/04.01.2016г. - 2640,00лв.платено на 11.01.2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 13885/02.02.2016- 1584,00лв. платено 03.02.2016г.

  Ист.музей ф-ра 13817/01,02,2016г. -2640,00лв. платено на 02,02,2016г.

  Община ф-ра 13815/01.02.-2016г. - 1584,00лв. платено на 02.02.2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 14040/01.03.2016 - 1584,00лв. платено на 02.03.2016г.

  Ист.музей ф-ра 14038/01,03,2016- 2640,00лв. платено на 02,03,2016г.

  Община ф-ра 14036/01,03,2016г. -1584,00лв. платено на 02,03,2016г.

  Община ф-ра 14268/01.04.2016г. - 1584,00лв. платено на 04.04.2016г.

  Ист. музей ф-ра 14270/01.04.2016г. - 2640,00лв. платено на 05.04.2016г.

  ОП Обредни дейности - ф-ра14272/01.04.2016г. - 1584,00лв. платено на 04.04.2016г.

  Община ф-ра 14503/03.05.2016г. - 1584,00 лв. платена на 04.05.2016г.

  ОП Обредни дейности ф-ра 14507/03.05.2016г. -1584,00 лв. платено на 05.05.2016г.

  Ист.музей ф-ра 14505/30.05.2016г. - 2640,00лв. платено на 04.05.2016г.