Вие сте тук

Договар № 845/08.12.2015-Н.З /№ 53/24.11.2015 общ.Ямбол

Предоставяне на услуга по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен , Нова Загора ,"Тунджа" и Стралджа

 

Процедура проведена от община Ямбол

 

Дата на публикуване: 
вторник, 8 December, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра 166/06.01.2016 - 3205,71 лв. изплатена на  12.01.2016г.

ф-ра 182/05.02.2016 - 19015,74 лв. изплатена на 11.02.2016г.

ф-ра 204/09,03,2016 -20559,63лв. изплатено на 16,03,2016г.

ф-ра 221/05.04.2016 - 20369,94лв. изплатено на 15.04.2016г.

ф-ра 237/05.05.2016 -19231,47лв. изплатено на 11.05.2016г.