Вие сте тук

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА”

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 28 October, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение и обявление.pdf3.58 MB28.10.2019
Документация, образци.docx100.63 KB28.10.2019
еЕЕДОП.zip88.97 KB28.10.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
ДОКЛАД.pdf2.32 MB19.12.2019
ПРОТОКОЛ27112019.pdf824.45 KB28.11.2019
Протокол09122019-.pdf489.84 KB19.12.2019
Протокол11122019-.pdf251.45 KB19.12.2019
Протокол17122019-.pdf215.8 KB19.12.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 17.12.2019 г. от 09:00 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Нова Загора”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
сряда, 11 December, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение4219122019.pdf987.23 KB19.12.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор зимно поддържане.docx.pdf5.92 MB21.01.2020
Добавено на: 
вторник, 21 January, 2020