Вие сте тук

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ГР. НОВА ЗАГОРА, С. СЪБРАНО, С. КАРАНОВО, С. ОМАРЧЕВО, С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, С. СТОИЛ ВОЙВОДА“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 19 July, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Документация, образци.doc579.5 KB19.07.2019
Обявление.pdf5.96 MB19.07.2019
Решение.pdf3.94 MB19.07.2019
Технически спецификации, КСС.zip157.16 KB19.07.2019
еЕЕДОП.zip88.68 KB19.07.2019
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение №1.pdf1.05 MB25.07.2019
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол.pdf4.43 MB16.08.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 16.08.2019 г. от 08:30 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Текущ ремонт на обекти общинска собственост - гр. Нова Загора, с. събрано, с. Караново, с. Омарчево, с. Любенова махала, с. Стоил войвода“. Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
вторник, 13 August, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение 31-3716082019.pdf3.14 MB16.08.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Добавено на: 
петък, 16 August, 2019