Вие сте тук

„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции“

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 1 August, 2017
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Образци 1-6.doc354.5 KB01.08.2017
Документация, указания.pdf39.48 MB01.08.2017
Решение, Обявление.pdf10.37 MB01.08.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
протокол 14092017.docx.pdf15.71 MB23.10.2017
протокол 28.08.17.docx.pdf8.68 MB30.08.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.09.2017 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
петък, 15 September, 2017
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf857.06 KB23.10.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обособена позиция 1.rar5.71 MB15.03.2018
Обособена позиция 2.rar5.71 MB15.03.2018
Обособена позиция 3.rar5.69 MB15.03.2018