Вие сте тук

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора

Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор.pdf7.19 MB16.05.2017
Док.-указания.pdf11.37 MB16.05.2017
Решение, обявление.pdf3.72 MB16.05.2017
Тех спецификации.pdf7.99 MB16.05.2017
Obrazci.rar206.79 KB17.05.2017
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад.pdf7.84 MB25.07.2017
Протокол и приложения.pdf27.47 MB25.07.2017
Protokol_1.pdf1.13 MB29.06.2017
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 13.07.2017 г. от 09:00 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf1.01 MB25.07.2017
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Dogovor_450_25.08.2017.pdf7.52 MB28.08.2017
Dogovor_493_31.08.2017.pdf23.29 MB31.08.2017
Dogovor_565_04.10.17.pdf7.45 MB05.10.2017
Prilojenie_Cenovi.pdf4.16 MB28.08.2017
Prilojenie_Tehn. specifikacii.pdf7.84 MB28.08.2017
Prilojenie_Tehn. specifikacii.pdf7.84 MB05.10.2017
Prilojenie_Tehniceski predlojenia.pdf2.62 MB28.08.2017
Prilojenie_cenovo_tehnicesko.pdf4.13 MB05.10.2017
prilojenie_cena_op6.pdf1.44 MB31.08.2017
prilojenie_tehnichesko_op6.pdf2.51 MB31.08.2017