Вие сте тук

Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5 и дизелово гориво 10 ppm E5/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.

Дата на публикуване на досието: 
петък, 16 September, 2016
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
reshenie obiavlenie.pdf10.37 MB16.09.2016
dokumentacia obrazci.rar1.9 MB16.09.2016
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Разяснение 1-20092016.pdf3.48 MB20.09.2016
разяснение 2-26092016.pdf1.06 MB26.09.2016
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Doklad_MPS.docx.pdf2.2 MB23.11.2016
Protokol_1_02.11.2016.pdf1.11 MB02.11.2016
Protokol_2_MPS.docx.pdf1.31 MB23.11.2016
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 17.11.2016 г. от 08:30 часа в заседателната зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на горива /безоловен бензин А-95 Н Евро 5 и дизелово гориво  10 ppm E5/ за зареждане на моторно - превозните средства на Община Нова Загора и второстепенните разпоредители с бюджетни средства”.

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
понеделник, 14 November, 2016
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Reshenie.docx.pdf883.77 KB23.11.2016
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Dogovor_gorivo_MPS_pril..pdf673.47 KB13.03.2017