Вие сте тук

Договор 234/08.02.2016-НЗ № 1/01.02.2016 Рег.депо

Регионално депо Ямбол- Експлоятация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на община Ямбол,Сливен, Нова Загора , Тунджа и Стралджа

Процедура проведена от ообщина Ямбол

 

Дата на публикуване: 
четвъртък, 25 February, 2016
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра 5/29.02.2016г. - 6817,50лв. платено на 16,03,2016г.

ф-ра 14/31.03.2016г. - 4075,76лв. платено на 11.04.2016г.

ф-ра 55/04.05.2016г. -3819,29лв. платено на 11.05.2016г.