Вие сте тук

„Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на Община Нова Загора”

Дата на публикуване: 
петък, 8 January, 2016
Идентификационен номер: 
9049475 ot 08.01.2016
Дата на публикуване на досието: 
петък, 8 January, 2016
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

Община ЗП 088016050/02.02.2016 -8221,46лв. платено на 03.02.2016г.

              ЗП 0111116050/05.02.2016 - 28,83лв. платена на 08.02.2016г.

              ЗП 5160 00617384/18,02,2016 - 261,13лв. платена на 19.02.2016г.

КСУД ЗП 08701605000530/02.02.2016 - 266,93 лв. платено на 03.02.2016г.

ОМД ЗП 087016050000531/02.02.2016 - 1461,25лв. платено на 08.02.2016г.

ДСХ ЗП 0870160529/02.02.2016 - 518,58лв. платено на 16.02.2016г.

Община - ЗП 032016050000225/01,03,2016-624,24лв. платено на 02,03,2016

                 ЗП 01111605000000556/07,03,2016 - 29,45лв. платено на 08,03,2016г.

                 ЗП 5160000944381/25,06,2016 - 185,35лв. платено на 29,03,2016г.

Община ЗП 116001007937/31.03.2016 - 226,51лв. платено на 05.04.2016г.

               ЗП 0111160500000873/06.04.2016 - 28,87лв. платено на 08.04.2016г.

              ЗП 05001643003823/28.04.2016Г. - 254,54 лв. платено на  28.04.2016

ОМД ЗП 880160500000079 - 1461,25лв. платено на  19.05.2016г.

Община ЗП 88016050000077 - 8221,45лв. плантено на 03.05.2016г.

                ЗП 111160500001222 - 20,24лв. платено на 11,05,2016г.

               ЗП 08516001467280 - 285,34ЛВ. платено на  26.05.2016г.

 

Добавено на: 
петък, 8 January, 2016
Добавено на: 
петък, 8 January, 2016
Добавено на: 
четвъртък, 21 January, 2016
Добавено на: 
вторник, 2 February, 2016