Вие сте тук

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни средства

Дата на публикуване: 
четвъртък, 27 August, 2015
Идентификационен номер: 
9045273 от 27.08.2015г.
Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 27 August, 2015
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

ф-ра № 4554,4553,4551,4555,4502,4552,4512,4504,4505,4507,4509,4508,4506,/22.10.2015 - 614,81 лв. платено на 26.10.2015г.

ф-ра № № 4510-65 - 858,46лв. платено на 28.10.2015г.

ДСП ф-ра 4582/21.11.2015г. - 72,87 лв. платено ан 23.11.2015г.

ДСХ Ф-РА 4581/21.11.2015 - 379,32лв. платено на 25.11.2015 , ф-ра 4603/25.11.2015г. 15,00лв. платено на 25.11.2015г.

ДСХ Ф-РА 4686/12.02.2016 - 1444,68 лв. платено на 16,02,2016

ДСП ф-ра 4813/28.05.2016 - 38,80лв. платено на 31.05.2016г.

Добавено на: 
четвъртък, 27 August, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 27 August, 2015
Добавено на: 
петък, 18 September, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 1 October, 2015