Вие сте тук

Договор за осъществяване на строителен надзар върху изпълнение на СМР на обект "Преустройство на кино "Младост" в многофукционална спортна зала

Публична покана

Идентификационен номер: 
Договор № 482/10.09.2013
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

фактура 1039/21. 10.2014 год. 15012,лв.платено на 22.10.2014